lördag, mars 12, 2011

Och världen skälvde

Och världen skälvde en gång till. Just de seismiska aktiviteterna är svåra att övervaka, trots att det finns bra instrument att kunna förutse dessa händelser. Att det dock fanns ett väl utbyggt system på plats, undvek man säkerligen fler dödsoffer i de efterföljande tsunamis som slog mot Japan. Det är just de traumatiska händelserna i Sydostasien som fick oss att inse faran i detta fenomen. Eftersom just tsunami, hamnvåg på japanska är ett välkänt fenomen var man väl förberedd.

Det som dock är talande för de två senaste jordbävningsincidenterna är att de har drabbat just Nya Zeeland och Japan. Till skillnad från Chile och Haiti är just Nya Zeeland och Japan två välutvecklade länder. Om man bortser från de eventuella riskerna med den ökande hotbilden från kärnreaktorerna i Fukushima, är risken för efterverkningar mindre än i länder som Chile och Haiti. Just Haiti är ett perfekt exempel på hur ett underutvecklat land drabbas av stora katastrofer. Det är inte själva händelsen i sig utan efterverkningarna som är de mest katastrofala.

Det som dock befaras är den ökande risken för härdsmälta. Dock tänker jag inte springa ut till blint försvar för kärnkraften trots att kärnkraftsmotståndare har fått vatten på sina kvarnar. Det är dock naturligt att man vidtar säkerhetsmässiga aspekter oavsett hur stor risken är för härdsmälta. Hur stor risken är för att härdsmältan når utanför reaktorhärdarna tänker jag heller inte spekulera kring.

Det blir dock lätt ibland för vissa att försöka dra liknelser med tidigare kärnkraftskatastrofer. Trots att Japan har en mer instabil berggrund är det en aspekt som man har i åtanke. Jordskalv är mer eller mindre vardagsmat för Japan, det är just en aspekt vid byggandet och stärkandet av de japanska kärnreaktorerna. Att utveckla säkerheten i kärnreaktorerna är ett ständigt utvecklingsarbete. Det är då lovande att man har tagit bort det svenska förbudet mot just kärnkraftsforskning.

Media: AB, AB, DN, DN, DN, Exp, Exp, GP, GP, GP, SvD, SvD, SvD, SvT, SvT.