lördag, mars 26, 2011

Sätt er samhällsbild, vi sätter vår

Juholt har då talat för den samlade kongressen. Hans tal nådde säkerligen ut till ombud som övriga kongressdeltagare. Hur den når ut till vanliga medborgare återstår att se. Det blev ett traditionellt tal, det socialdemokratiska arvet var en röd linje genom hela talet. De traditionella socialdemokratiska värdena är det som Juholt vill ansätta och ta tillvara på.

Diskussionen om Socialdemokratin och hur höger respektive vänster inom partiet har varit ett ämne med mycket fokus. Att Juholt vill positionera socialdemokratin till vänster är det ingen tvekan om, men det som jag tror han vill anspela på är att socialdemokratin ska hitta en position varifrån de kan agera. Huruvida den lockar väljare är socialdemokratins utmaning att lösa. Det är nu som Juholt vill ansätta en samhällsbild som han vill skapa.

Det politiska innehållet var inte en central punkt i detta tal, vilket förstås är förklarligt. Det var nog bra av Juholt att inte börja med att ansätta vad socialdemokratin ska tycka i olika enskilda frågor. Dock var en sak tydlig, Juholt vill använda politiken för att skapa förutsättningar för människor. Där är skillnaden mellan socialdemokrati och moderat politik. Talet var fokuserat på det som har byggt socialdemokrati, om att utrota det som de ser som orättvist i samhället. Juholts bild av att socialdemokratins misslyckande inte var pga deras politik utan på deras trovärdighet. Där hamnar dock Juholt i fällan, att den politik som väljare har ratat blir bra bara Socialdemokraterna kommunicerar den rätt.

Det jag saknar i Juholts tal är en sak, hur människor ska kuna växa efter egna förutsättningar, utan politikens inblandning. Där tror jag inte att Juholt kommer falla in på. För honom är politiken förutsättning för att utrota samhällsproblem. Där har Moderaterna ett ansvar, att beskriva att samhällsproblemen löses genom att politiken ger människor förutsättningar att växa på egen hand, utan politisk inverkan.

En vision för mig som moderat är att skapa ett samhälle där människa tillåts växa efter dennes egna förutsättningar. Det är också skillnaden mellan moderat och socialdemokratisk politik. Socialdemokratisk politik är att politiken ska skapa förutsättningar för människor och att politiken är den som skapar frihet för människor. För mig som moderat är det politiken som ger människor förutsättningar att vara fria och göra sin egna val. Politiken ska inte forma människors vardag, politiken ska ge människor möjligheten att forma den, där är skillnaden.

Det är förstås bra att den skillnaden finns. Där gav Juholt också svar på hur Moderaterna ska hantera samhällsutmaningarna. Att den moderata samhällsbilden är samhället före politiken och inte tvärtom. Om Juholt vill beskriva marknaden som hård och cynisk, ska Moderaterna beskriva den som en möjlighet för människor att påverka, där dåliga alternativ ska kunna ratas till förmån för bra. Marknaden blir inte bra av politisk inverkan, den blir bra när politiken håller sig på avstånd.

Det blir dock utmaningen och signalen till Moderaterna att fortsätta sin utveckling. Om Juholt vill blicka bakåt ska Moderaterna blicka framåt. När Daniel Suhonen satt i TV4 Nyhetsmorgon och sa att Reinfeldt är en kall person och Juholt är en varm person pekade hans uttalande på vad som behövs. Förmågan att peka på sin samhällsbild och inte peka på den andre. Mycket av det ansatte Juholt i sitt tal, vilket var bra. Fokus var på att ansätta den socialdemokratiska samhällsbilden. Låt honom få göra det det, då ska vi ansätta den moderata samhällsbilden.

På den röda sida: Peter ett, två och tre, och Johan.
På den blåa sida; Ekonomisten, Mathias, Mikael.

Media: AB, DN, Exp, Exp, SvD, SvT.