måndag, mars 28, 2011

Tre moderata värdeord

"Han ville gärna ha med att Polisskolan 1 är bättre än Polisskolan 5 & att samma gäller jobbavdrag. Skatter är inte videokvällar, sa jag." - Sanna Rayman

En analys av ett tal är att analysera vilka ord som bygger upp tal. Ovanför syns ordmolnet från Håkan Juholts linjetal från S-kongressen igår. Det är lätt att se vilka ord som var av betydelse i Juholts tal, och det förklarar en del av den situationen som socialdemokratin befinner sig. Socialdemokraterna har inte uppfattats som relevanta hos svenska folket. Det är i och för sig en riktig förklaring, blir man inte relevant förlorar man. Dock är detta en fälla att falla i. Det som Juholt markerade var att det inte var fel på politiken utan hur man kommunicerade den. Där anser jag att socialdemokratin förlorar.

När man inte anser att det är politiken som är felet har man inte förhållit sig till väljarna på rätt sätt. Utgångspunkten kan aldrig vara att väljare ska förhålla sig till vad partierna tycker, partierna ska förhålla sig till vad väljarna tycker. Det här handlar dock inte om att man måste överge sin ideologiska övertygelse, utan med ideologin som grund anpassa politiken till människors tyckande. Detsamma gäller det moderata idéutvecklandet. Till skillnad från vad kritiker nu tycks säga, pågår ett idémässigt arbete inom partiet, ett arbete som är av vikt för den fortsatta moderata förnyelsen.

I Agenda riktas mycket fokus mot skattefrågan, både i analysen av Moderaterna, men även utvecklandet av Socialdemokraterna. I grunden har jag svårt att se skattefrågan som de vinklade den, som en dålig uppföljare, att jobbskatteavdraget likt filmen Polisskolan skulle vara bra i version ett men inte i version 5. Dock är det ett faktum att skattesänkningar är inga videokvällar. Skattesänkningar har en ideologisk grund, det handlar om att flytta makten över kapitalet bort från staten till människor.

Men grunden i den moderata idéutvecklingen kan förstås inte hela tiden handla om just skatten. Just den moderata synen på frihet handlar mycket mer än om att sänka skatter, även om mycket av den mediala fokuseringen har snöat in på just skatter. Där får medierna syna sitt sätt att granska politiken. Av döma av Juholts ordmoln blir ordet frihet en del i talet, men inte det dominerande. Frihet är en viktig fråga för ett parti med en liberalkonservativ inriktning. Frihet handlar mer än om ekonomisk frihet, det handlar om friheten att få göra sina egna val. Där har Moderaterna ett övertag, för man anser att varje steg man tar i att utveckla välfärd och skola är att flytta makten från politiker till människor. När vänstern inriktar sig på driftsformer, bör det moderata fokuset vara på att stärka människors valfrihet och inflytande över välfärden.

De andra två värdeorden som jag plockar ur ordmolnet är arbete och tillväxt. Arbetslinjen är trots att man anser att Moderaterna skjuter in sig för mycket på just den frågan, an avgörande fråga för ett fungerande samhälle. Arbete är en avgörande del för tillväxt och möjligheter till förbättrande av välfärd. Där behöver fokus även fortsatt vara. Fortsatt är den moderata jobbpolitiken inte fullt utvecklad, de arbetsmarknadsåtgärder som har implementerats fungerar inte i acceptabel omfattning, att människor fastnar i dem är ett område som måste vara ett fokus.

Tillväxt som det tredje moderata värdeordet är en grund för fortsatta reformer inom välfärdsområdet. I den den rapport som Timbro och Arena släppte förra året, angående välfärdens framtida finansiering blir just resursfrågan en avgörande del, mycket på grund av den allt äldre befolkningen. Att fokusera på just tillväxt är en avgörande faktor för att man inte ska tvingas ta frågan om skattehöjningar till hands när det kommer till att finansiera välfärden. Tillväxt genom att fokusera på arbetslinjen men även utveckla företagslinjen är avgörande för den moderata förnyelsen och idéutvecklingen.

När det kommer till den moderata förnyelsen är det just detta som måste vara fokus. Även skatter inte är hela lösningen, är det en fortsatt del i den moderata förnyelsen. Men den moderata förnyelsen måste få handla om mer än det. Att fokusera på just frihet, arbete och tillväxt, kan just arbetet med att utveckla välfärd, människors valfrihet och inflytande över den samt arbetet med att flytta makt och inflytande från politiker till människor. Det är just det som är grunden i den fortsatt moderata förnyelsen.

Media: AB, AB, AB, DN, Exp, SvD, SvD, SvD, SvD.