torsdag, mars 10, 2011

Valberedningens kräftgång mot ett avgörande

Håkan Juholt nu tio i tolv blivit en kandidat att spekulera kring. Eftersom nu den hetaste kandidaten och den mest omtyckte bland vanliga väljare, Mikael Damberg har förpassats ur spelet, framstår processen som en halvmesyr mer än ett grundligt arbete. Att Thomas Östros och Håkan Juholt skulle framstå som de kandidater som skulle vara kvar till sist kanske inte var den stora förhoppningen, men torsdag eller fredag ses som dagen då den slutgiltiga kandidaten ska vara presenterad.

Detta är förstås ett skeende som valberedningen bär stor ansvar för. I längden saknar den all form av legitimitet, stötandet och blötandet har framställt ett sällskap som inte kan stå för att de är just en valberedning. Att framställa en kandidat som kan köpas av stämman har varit svårt, sökandet efter enhällighet har blivit valberedningens tillkortakommande. Nu återstår dock frågan, kommer de fram till ett namn som också är uppbackat av alla distrikten.

Vi kan ju bara spekulera kring scenariot att de inte skulle vara det. En ordförandestrid på bästa sändningstid är ingenting som den sargade socialdemokratin behöver i nuläget. Men detta är något som snart inte verkar gå att undvika, partidistrikten har gjort detta till en falangstrid i bästa SSU-anda, något som de kunde ha undvikt. Nu är de dock där, och för att undvika detta blir denna vecka avgörande.

Det som dock inte ska förglömmas är att varje falang inte vill gå ur det här lottlösa. Förlorande falang i ledarstriden kommer kommer säkerligen gå ur striden med ett och annat starkt kort i den kommande partiledningen. Att överbygga konflikten är just det ett troligt scenario, alla får sitt men i grunden finns allting kvar. Detta var säkerligen inget som valberedningen ville ha.

Media: AB, AB, AB, DN, Exp, SvD, SvD.