onsdag, mars 02, 2011

Varför inte slopa hela CAP istället

De fem socialdemokratiska europaparlamenterikerna gör sitt utspel inför dagens förhandlingar med jordbruksministern. En avreglering och bantning av jordbruksstödet är deras vilja, därför lyfter de fram fyra principer. Två handlar om hur jordbruksstödet ska omfördelas. Den andra principen handlar om hur just jordbruksstödet ska bantas till förmån för investeringar på EU2020-strategin om stärkt konkurrenskraft och tillväxt.

Dock kan jag bara tänka på en sak, varför inte slopa CAP helt och hållet? Varför använda dessa medel som en del av en omfördelningspolitik. EU:s jordbrukssektor är inte sund, istället för en öppen konkurrens snedvrider den gemensamma jordbrukspolitiken konkurrensen. De stängda gränsera mellan EU och övriga världen lyfts inte fram. Kraftigt subventionerade jordbruksprodukter slår sen tidigare ut jordbruksprodukter i Afrika.

Att helt slopa CAP är förstås det mest önskvärda. Dock blir utmaningen stor, vi har trots allt den starka jordbruksnationen Frankrike. Hur ska de svenska socialdemokraterna agera med tanke på att deras socialistkollegor försvarar EU:s gemensamma jordbrukspolitik och dess enorma subventioner? Det är ett ambitiöst önsketänkade från de svenska socialdemokraterna, det är frågan om hur sannolikheten att Sverige som enda land som vill avskaffa jordbruksstödet, ska få igenom den politiken.