torsdag, mars 31, 2011

Vintern ra(s)at ut balnd våra fjällar

Som symbolik till städandet av min lägenhet, bedrivs nu vårstädning på högsta nivå. Politik är ibland rätt grym mot människor. Det är förstås klart, som ledare vill man förstås omge sig bland människor som man har ett förtroende till. Det handlar om människor som kan hålla både närhet och distans i arbete, människor som har förmåga att ta ansvar och visa lojalitet till sin ledare.

När nu Håkan Juholt nu träder in från periferin, blir andra personer förpassade till de bakre leden i syfte att hålla stånd men inte finns där framme i de främre leden. I grunden förstår jag Juholts intentioner att forma sitt eget lag, i längden blir det kapandet av ovärdelig kunskap en last, någon måste fylla in och ett lag av gröngölingar med begränsad erfarenhet när allt för många erfarna människor förpassas.

Sven-Erik Österberg är den senaste i raden att städas ut ur de främre taburetterna av Håkan Juholts sopkvastar. Ytterligare en med erfarenhet av arbete i den socialdemokratiska fronten förpassas därifrån som han har befunnit sig under en längre tid. Braindrain kallar vissa för det, en relevant syn på det hela. Frågan är förstås hur långt Juholt kan gå i städandet av socialdemokratiska företrädare.

Dock är det en person som man förvånas lite över att just denne petas. Maryam Yazdanfar, en av de yngsta företrädarna petas nu enligt rykten bort från sin ordförandepost i civilutskottet. Man kan ju fundera kring hur det ska förklaras när unga företrädare städas bort när de knappast har fått chansen att visa sitt yttersta. Vissa försvinner av förklarliga skäl, andra får en att fundera vad som egentligen försiggår.