söndag, april 10, 2011

Det finns andra arenor för Reinfeldt/Juholt

Statsminister Fredrik Reinfeldt tackar nej till debatt mot Håkan Juholt inför omvalet i Västra Götaland. Att hänvisa till att Socialdemokraterna måste presentera sakpolitik är ju lite oförståeligt, att ta en debatt i detta läge hade varit en match i det läget. Men Reinfeldt kanske inte vill framstå som överlägsen, vem vet? Att han skulle vara rädd för att debattera? Tror inte det, det var ju trots allt Reinfeldt som lyckades stå upp mot Göran Persson, något som exempelvis Bo Lundgren hade lite svårare med.

Dock får detta mig att undra, är det viktigare att låta en debatt mellan Reinfeldt och Juholt begränsa sig till vårdpolitik i ett landstingval, stjäla fokus från den debatt som borde ha rått mellan de som gör anspråk på att styra i Västra Götalandsregionen, eller att låta den politiska debatten mellan dessa två herrar kretsa kring fler viktiga inrikespolitiska frågor? Svaret är enkelt, det finns andra arenor för Reinfeldt och Juholt att debattera på. Att låta Reinfeldt och Juholt debattera förutsättningarna för sjukvård inför ett omval i Västra Götaland är bara att stjäla fokus från den debatt som borde ha rått mellan de som gör anspråk att utveckla sjukvården i regionen.

Uppdatering: Det finns nu lite av en gryende förhoppning om att politiken nu kan komma från herr Juholts sida. I kvällens Agenda ska den nye ledaren bekänna färg. Det får trots allt inte gå för länge innan konkreta besked kommer i sakfrågorna. Det finns trots allt lite hopp om en debatt innan den schemalagda riksdagsdebatten, den kan förstås inte statsminister Reinfeldt undvika. Det hade inte varit fegt, men det hade varit nonchalant. Eftersom vi inte vet förutsättningarna i en debatt mellan Reinfeldt och Juholt kan vi bara spekulera i hur det kommer att te sig.

Trots allt är det inte en debatt som ska stjäla fokus från den debatt som bör ske mellan de som gör anspråk på att styra i Västra Götalandsregionen som behövs. Trots allt kan det inte vara särskilt roligt att debattera gentemot luft. Fredrik Reinfeldt kan inte hålla sig undan särskilt länge, socialdemokratin kan inte gå för länge utan att konkretisera sin politik.

Sen får jag bara säga en sak. Juholt har gjort det klart att det inte är läge för några höjda skatter. Ett av beskeden i kvällens Agenda är att bensinskatten ska höjas. Så länge gick det, frågan är bara detta som Juholt menade med social demokrati? Att höginkomsttagare med SUV:ar i innerstaden inte är de som förlorar på höjd bensinskatt utan låginkomsttagre ute på landsbygden med begränsad kollektivtrafik och större behov till att åka bil? Det som behövs är inte fler piskor utan fler morötter. Höjd bensinskatt drabbar i längden bara de med låga inkomster och med liten möjlighet att ställa om till mer miljöeffektiva bilar.

Media: AB, DN, Exp, GP, SvD.