söndag, april 03, 2011

En borgerlig agenda & en S-sekteristisk uppslutning

Gårdagens inlägg gällande Maud Olofssons DN-utspel gick i önskningen om att fokuseringen på att utveckla den borgerliga reformagendan skulle bli än starkare. Det som hon uttryckte i sin replik mot firma Juholt/Waidelich var i och för sig sant. Mycket av förnyelse finns inte i rörelsen med stort S. Men den borgerliga Alliansen befinner sig i ett minst lika stort behov av utvecklingsarbete för att inte hamna i en situation där de uppfattas mer som förvaltare av saker som genomförts och inte hitta nya lösningar på samhällsproblemen.

Att förnyelse inte är något prioriterat i Juholts ambitioner för det socialdemokratiska arbetarpartiet gick inte att ta miste på i hans linjetal. Det är då i samklang med hans nya radarpartner Tommy Waidelich som har en helt annan inriktning på sin politiska agenda än sin nya partiordförande. Tugget i veckans debattartikel gav inte svaret på vad som ska hjälpa socialdemokratin. Frågan blev mer om var socialdemokratin egentligen är på väg, då inlägget var i skarp kontrast mot Juholts tal på kongressen.

Att detta inte bekymrar anhängare går också att ta miste på. Kristian Krassman ger ytterligare ett perfekt exempel på S-anhängares sekteristiska uppslutning kring sin egna ledare. När man skriver en text som "Man saknar initiativ och springer i dagsläget mer på oppositionens bollar än att sparka sina egna." och sedan skriver en text som mer går ut på att utmåla Alliansen som idéfattigt och utan svar på framtidens utmaningar istället för att lyfta fram egna förslag, får man det klart att socialdemokratins anhängare gör allt vad de kan för att måla över det som försöker lägga sordi på den goda stämning som uppenbarade sig efter kongressen.

Sanningen är ju den att det idémässiga arbetet inte har särskilt mycket fokus i den inrikespolitiska debatten för tillfället. Det idépolitiska program som Moderaterna vill lyfta fram, skulle behövas lyftas än mer än vad det görs idag. Jag har gett mitt bidrag, frågan är hur många som har gjort det. Den socialdemokratiska omläggningen av sin politik som i nuläget inte kommer vara klar förrän 2013 är också en förklaring till att det idémässiga arbetet inte har hamnat i gammelmedias fokus.

Det är här förstås som vi som politiska tyckare kan göra en hel del. Idédebatten är något som går att lyfta upp än mer, och vi bör också vara självkritiska ifall vi inte gör detta tillräckligt. För min egen del skulle det vara att än mer lyfta fram behovet av en borgerlig agenda som inte bara fokuserar på enskilda förslag, utan också fokuserar på att sätta en bild av en borgerligt samhällsbild där mer av inflytande förflyttas från politiker till människor.

Därför blir den kommande våren en viktig del att fokusera på den idépolitiska debatten. För både Alliansen och dess fyra partier är detta ett huvudfokus. Den borgerliga samhällsbilden befästs inte om den inte berättas av de som har som ambition att förmedla den. Det är nu ett perfekt läge att just intensifiera det arbete som är en förutsättning för Alliansens fortsatta överlevnad.

Bloggar: Göran, Högberg, Kent, Tokmoderaten.
Media: SvD, SvD.