tisdag, april 19, 2011

Fidel går men förtrycket består

Att Fidel Castro bekräftar att han hoppar av som ledare för det kubanska kommunistpartiet är egentligen bara en skrapning på ytan. De reformer som nu genomförs kommer inte ändra något av den tillvaro som sällan berättas om vardagens Kuba. Förtrycket består alltjämt, oppositionella förföljs, avlyssnas och fängslas. Sedan revolutionen har Castro och hans regim alltmer strypt folkets fri- och rättigheter. Den kamp som fördes mot den USA-stödda ledningen under Batista har omvandlats till en kamp mot de som försöker göra sin röst hörd om en demokratisering av Kuba. Fidel Castro är snart ett minne blott, dock kvarstår förtrycket mot det kubanska folket.