torsdag, april 28, 2011

Finns det en prislapp på valhemligheten?

Dagens besked från Sofia Arkelsten får jag säga bjuder på en del välkomna besked, men ändå ett besked som förvånar. Samtliga moderata bidragsgivare över 20 000 kronor ska enligt förslag från Arkelsten redovisas öppet. Hon skriver samtidigt i artikeln att i arbetet med att öka öppenheten men bevarar möjligheten för enskilda människor att bevara sin integritet och inte röja sin valhemlighet. Det är nu dock frågan, hur väl hänger detta samman med att man nu ska redovisa alla bidrag över 20 000 kr?

Den policy som framhålls i artikeln på DN Debatt är att Moderaterna inte tar emot bidrag från företag eller andra juridiska personer. De misstankar som dock finns kring det kanske nu får sitt svar, jag hoppas att detta kommer framgå tydligt att denna policy verkligen efterlevs. Samtidigt finns det dock en del fördelar. Fokus ligger mycket på just Moderaterna och Socialdemokraterna i denna fråga. Det är just öppenheten kring finansiella bidrag till dessa partier som är i fokus.

Det som framhålls också är ett väl diskuterat ämne, om LO:s insatser för Socialdemokraterna. Till skillnad från den debatt som råder kring Moderaterna och partibidragen är det fallet LO-Socialdemokraterna en fråga om enskilda medlemmars möjlighet att kunna avstå direkt eller indirekta finansiering av ett politiskt parti. Dessutom har det handlat om LO:s oavlönade arbete till Socialdemokratin, enligt vissa beräkningar går de till runt 550 miljoner kronor. Tid som borde ha lagts ner till att tillvarata medlemmars intressen läggs ner på att stödja ett politiskt parti. De medlemmar som motsätter sig det ska självklart få dessa kort öppet redovisade.

Öppenhet, frivillighet och valhemlighet är det som läggs fram som fokuspunkter i Sofia Arkelstens artikel. Det finns dock en viss förhoppning att vissa frågor kommer bli besvarade. Detta blandas med den skepsis som finns kring redovisningen av partibidrag över 20 000 kronor. Hur en valhemlighet kan vävas ihop med det som Arkelsten skriver ska stärka öppenheten och värna frivilligheten bland enskilda individer att kunna avstå direkt eller indirekt finansiering av politiska partier, det är den intressanta frågan.

Frågan kring privata bidrag är en viktig fråga att diskutera. Frågan är hur väl skattebetalare är för att att svenska politiska partier gör sig beroende av staten och skattebetalarnas pengar, hur de kan avstå just från att indirekt finansiera politiska partier. Otillbörligt gynnande är något som lyfts fram som huvudargument här. Det är dock välkommet att fler vill vara med och frivilligt bidrar till de politiska partierna. Det är dock en fråga om den prislapp som nu kanske sätts på valhemligheten, hur väl valhemligheten nu kan bevaras, hur Sofia Arkelstens bemöts från Socialdemokraterna respektive LO är en annan fråga.

Bloggar: Edvin, Mikael, Swefranwa.
Media: AB, Exp, GP, SvD, SvT, SydSv.