söndag, april 10, 2011

Företagslinjen - ett måste för Alliansen 2.0

En arbetslinje behöver en företagslinje. För att Sverige som land ska kunna växa och bli ett ställe för företagande, entreprenörsskap och innovationer krävs det också att möjligheterna för dessa stärks ytterligare. Alliansen har under sin tid vid makten varit väl tydliga med hur de prioriterar arbetslinjen. Mer behöver förstås göras där, åtgärderna för att få in folk på arbetsmarknaden behöver förenklas för att undvika de inlåsningseffekter som kan slå till.

Företagslinjen är en naturlig del i ett effektivt jobbskapande. Det är en naturlig del för ett liberalt/konservativt parti som ser till behoven av frigörande av kapital och människor/företagares möjligheter att växa efter sina egna förutsättningar. I månt och mycket kan man fundera kring hur denna del inte har fått det välförtjänta fokus som företagslinjen behöver. Det är dock kring detta som fokus behöver
ligga i en tid då svenskt tillväxt befinner sig på nivåer som inte har upplevts sen länge.

Det är förstås med anledning av att Alliansens partiledare nu gör en charmoffensiv när det kommer till företagarområdet. Översynen av företagares villkor är en vital del, det finns mer än krånglet med höga bolagsskatter, möjligheten att själva få styra sitt kapital efter sina egna behov och förutsättningar är och förblir ett fokus i förbättrandet av företagares villkor. Med anledning av Alliansens tre huvudförslag kan jag säga följande:

Höjt schablonavdrag i 3:12-reglerna, reglerna som styr hur stor del av ett fåmansbolags vinst som får tas ut i inkomst av kapital och i inkomst av tjänst. Det är naturligt att fåmansföretagare skulle vilja ta ut sin vinst i inkomst av kapital, då skatten på inkomst av kapital är lägre än skatten för inkomst av tjänster, som dessutom leder till risken för den progressiva beskattningen på upp till 57 %. Dessutom blir utdelningsskatten lägre än de tillkommande arbetsgivaravgiften. 3:12-reglerna är krångliga vilket bekräftas av Lagrådet. Ett ytterligare steg att gå skulle vara att undanta vissa företagare helt från 3:12-reglerna.

Avdrag för forskning även för de som inte har det som sin kärnverksamhet, samt förenklingar av expertskatten för att stärka svenska företags konkurrenskraft i utlandet.

Med den globala konkurrensen är det viktigt för Sverige att kunna dra till sig internationell expertis samt möjligheten att stärka svensk innovationskraft i världen. Svenska skattenivåer får inte avskräcka utländsk expertis och möjligheter till nya innovationer. Företag som är villiga att utveckla nya effektivare lösningar ska få de möjligheter som kan ges för att de stärka deras samt Sveriges förutsättningar som ett innovationsland.

Med förslagen likt dessa finns en grund för utvecklandet av en företagarlinje som är välbehövlig för Alliansens fortsatta utveckling, som ett regeringsalternativ som ser till företagares villkor och möjligheter att utveckla sig samt att ge upphov till entreprenörskap och jobbskapande. Stärkandet av Sverige som företagar- och innovationsland, det som tidigare byggde Sverige starkt är ett givet fokus i den tid som råder.

Media: AB, DN, GP, SvD, SvD.