söndag, april 03, 2011

Har någon sett Sd på förhandlingar på Rosenbad?

Den här undersökningen som kommer fram om Sd:s förhållande till vardera blocken när det kommer till voteringsförfarnade är egentligen inget nytt. Jag förstår egentligen inte varför man blåser upp den egentliga ickenyhet. För faktum är ju detta, fokuseringen sker kring ett scenario som Niclas Berggren lyfter fram, två förslag, oberoende av varandra och oberoende av vad Sd tycker. Att sen peka på hur Sd röstar är helt och hållet irrelevant, om det inte var för en sak.

Nu var det fallet att Mona Sahlin framhöll detta som sitt tydligaste löfte att de rödgröna inte skulle göra sig beroende av Sd, även indirekt bryts varje gång som Sd röstar igenom ett förslag lagt av de rödgröna. Alliansen är det största blocket i riksdagen. De har inget behov av hur Sd röstar, såvida inte de rödgröna har lagt ett eget förslag. Fast då är det de rödgröna som gör sig beroende, för de behöver Sd:s stöd för att få igenom sina förslag, inte tvärtom. Dock kan detta överbyggas av att fler blocköverskridande sker och jag har förstås förhoppningen om att fler blocköverskridande överenskommelser sker, likt Afghanistan och migrationsöverenskommelsen kan komma förverkligas.

Men om man nu ser till det faktum att Sd i nio av tio fall röstar med Alliansen, bör man ställa sig en fråga, speciellt riktat till Sebastian Stenholms barnsliga attityd i fråga om inte Reinfeldt ska offentliggöra sitt samarbete med Sd: När såg någon en sverigedemokrat på väg in till förhandlingar på Rosenbad? Att svara på den frågan innan man befläckar regeringen med påståendet att de samarbetar med Sverigedemokraterna kan vara bra.

Bloggar: Peter.