söndag, april 03, 2011

Kanske dags att sluta med floskelbiblioteket

I fredags var det Monica Green, idag är det två V-kommunlaråd i Malmö. Huruvida det är de som har satt rubriken går ju att spekulera i. Trots det fortsätter de floskler som ges kring de utsattas situation i Sverige. Det är en allvarlig debatt, om människor som hamnar på efterkälken, då behövs det en lite mer nyanserad debatt. Rent allvarligt går nu två vänsterpartistiska kommunalråd, Martina Nilsson och Daniel Sestrajcic och och påstår att regeringen tömt välfärden på pengar. Jag blir allmän trött på de floskler som kommer från kommunala företrädare som inte har förmått att ta ansvar för de ökade bidrag som kommit till kommunsektorn under den senaste mandatperioden.

Totalt har kommunsektorn tillförts 38 miljarder kronor mer 2010 än 2006. Arbetslinjen som involverar jobbskatteavdragen har lett till ökade skatteintäkter på nästan 90 miljarder. Dock hamnar hela debatten i att fattigdomen har ökat, men man gör den tämligen banal genom att hela tiden prata om den relativa fattigdomen. Sanningen är att det måttet inte är rättvisande. Med det sättet att räkna innebär om person X som fått mer i plånboken än person Y, har person Y blivit fattigare. Om man räknar i absoluta tal har person Y inte blivit fattigare förutsatt att denne inte fått mindre i plånboken än tidigare.

Att hela tiden hamna i debatten om folk inkomster i förhållande till andras innebär att fattigdomsbegreppet blir lite diffust. Dock hamnar man hela tiden i den återvändsgränden. Vill man begränsa fattigdomen får man välja, antingen fler i arbete vilket ökar klyftorna eller mer i bidrag i syfte att utjämna klyftorna. Debattörerna i fråga gör sig kritiska till en politik till fler i arbete. Det är tragiskt. Möjligheten till fler i arbete ger möjligheten till att fler kan förbättra sin ekonomiska tillvaro. Och alla påstående om att finansminister Anders Borg vill sänka ingångslönerna, det är bara att lyssna igen (drygt 48 min in i klippet) och inse att det är upp till arbetsmarknadens parter att hantera. Och framför allt, sluta med flosklerna.

Media: AB.