tisdag, april 19, 2011

Med humanitära katastrofer som slagträn

Det är dock talande att kritiker använder katastrofer som politiska slagträn. Inte minst antikärnkraftslobbyn är oblyga inför att ta till dessa metoder. Dock är kärnkraftens risker väl värda att diskutera kontinuerlig, arbetet för att göra metoden effektivare och mer säker får aldrig avstanna. Dock är det alltid fallet att med stora olyckor försöker motståndarna dessa för sitt politiska syfte.

Brigitta Dahl som var en av de som drev linje 2 i kärnkraftsomröstningen, och som under sin tid som minister verkade för att ersätta kärnkraftsproduktionen med till och med fossila källor, verkar idag med tre andra socialdemokraterna på DN Debatt, med Tjernobyl och den nyligen inträffade katastrofen i Fukushima som slagträ i kärnkraftsdebatten. Inlägget bjuder inte direkt på en alternativ agenda, mer en linjeförklaring om hur de vill arbeta för avvecklandet av svensk kärnkraft. Vi vet dock de kortsiktiga konsekvenserna av det.

"Vi ser fram emot ett handlingsprogram som främjar samarbete mellan politiken, fackföreningsrörelsen, energiföretagen och industrin" Detta är ju intressant. Inte minst med tanke på att fackförbund som IF Metall har ställt sig positiva till den energiöverenskommelse som regeringen har lagt. Det råder dock många tvivelaktigheter gällande kritiken mot regeringens energiöverenskommelse. Den innehåller dock inte det kortsiktiga momentet, att riskera strypa energitillförseln med nästan hälften. Hur det skulle påverka svensk basindustri kan skribenterna fundera på. I och med energiöverenskommelsen fick man en god mix av alla komponenter; minskad fossilberoende, möjligheten att ersätta gamla kärnkraftverk och utökandet av förnyelsebara källor.

I kölvattnet av det som har hänt i Fukushima kan vi också påminna oss om att i Finland tappar de Gröna fem mandat i finska parlamentet, detta med Fukushima i närminnet. Att det som hände i Japan inte påverkade debatten och valresultatet i Finland nämnvärt tycks vara lovande. Det är dock den cyniska debatten här i Sverige som är illavarslande. Att använda humanitära katastrofer som slagträn i den politiska debatten är dock inget nytt.