onsdag, april 13, 2011

Om en budget och ett parti som inte stödjer något de stödde

Alliansens vårproposition presenteras på onsdagen. I månt och mycket måste den i det kortsiktiga präglas av insatser som ser till att jobb och företagande växer fram. Det finns insatser som gör och insatser som måste göras för att Sverige ska bli ett attraktivt land för investerare att satsa i företagande och utveckling. En friare ekonomi som inte skrämmer kapitalstarka investerare är en ekonomi som tidigare byggde Sverige starkt, de åtgärder som genomfördes och som till stora delar har tagits bort är inget att gå tillbaka till.

Det är trots allt en sak jag vill gå tillbaka till. För några månader var saker som om myntet nu hade snurrat 180 grader och allt som hade sagts inte hade sagts. Håkan Juholt ger ett tvärt intryck av vad vi ska tro om den socialdemokratiska given gällande en speciell sak. Han gör sig lustig över att regeringen nu gör allvar av sin utlovade reformambition om sänkt restaurangmoms. Det kan tyckas lite konstigt, inte minst med tanke på att hans parti så sen som för 7½ månad sen sade ja till just halverad restaurangmoms.

Runtom finns det en skepsis kring den sänkta restaurangmomsen, med en nedvärderande syn om hur pengar kommer McDonald's till del snarare än ger många nya jobb. Man kan ju ibland förundras över ett arbetarparti vars aktiva inte tycker vissa jobb är fina nog nu gör sig besvär över en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare. Nu kan man dock lyfta blicken långt från McDonald's, det finns andra exempel. För många restaurangföretagare är inte vardagen den som McDonald's. För dem handlar en sänkt restaurangmoms om följande:
  • En sänkt restaurangmoms handlar där om att slippa krånglet med att hantera två olika momssatser.
  • En sänkt momssats handlar om företagare likt dessa att man kan anställa en-två personer till.
  • En sänkt restaurangmoms frigör mer resurser vilket ger möjlighet att utveckla sitt företag.
  • En sänkt restaurangmoms skapar större lönsamhet för en av de minst lönsammaste näringarna och uppmärksammar en bransch där många företagare sliter långt fler timmar än många andra vanligt hederligt arbetande människor.
  • En sänkt restaurangmoms gör det mindre lönsammare att fiffla med momsen vilket ger upphov till att många svarta jobb kan bli vita.
Handelns Utredningsinstitut räknar med upp till 19 000 personer i ökad sysselsättning. Detta är en bransch med många olika anställningsformer, mycket på grund av att många arbetsgivare inte har råd att heltidsanställa människor. För många är just restaurangbranschen en inkörsport för många unga in i det reguljära arbetslivet. Den sänkta momsen ger dessa företagare en ökad möjlighet att ytterligare anställa en eller två unga till som har chansen att komma in på arbetsmarknaden. McDonald's är ett företag som anställer många unga. Dock är sänkt skatt inga allmossor, det är friheten att inte behöva betala mer än nödvändigt.

Nu är det trots allt inte detta det enda som sker. Trots allt befinner sig Sverige i ett mycket gynnsamt ekonomiskt läge och man kan förstå de ekonomer som tycker att regeringen kunde ha gått längre i de satsningar som sker. Det finns som sagt läge för ytterligare satstningar på ett sedan länge eftersatt tågnät, utöver de 800 miljoner som nu avsätts. Det finns möjlighet att sätta fart på bostadsbyggandet genom att öppna upp regelverk och skapa gynnsammare ekonomiska förutsättningar. Det som dock lyfts fram och som jag förvisso inte beklagar:
  • Femte jobbskatteavdrag
  • Sänkt skatt för pernsionärer
  • Höjd skiktgräns för statlig inkomsskatt
  • Och förstås den sänkta restaurangmomsen.
Vad är kontentan för detta? Jo, människor får större ekonomisk frihet. Ett avdrag som är designat för de med låga och medelinkomster, möjligheten för fler som har vågat satsa på sin karriär genom akademiska studier att undvika risken för att straffas med en högre skattesats.

Den ekonomiska vårpropositionen är i sig en försmak inför höstbudgeten. Vi kan rimligen förvänta oss att det kommer ytterligare satsningar genom den. Det gynnsamma ekonomiska läget är det som har varit avgörande. I sig är inte vårbudgeten 100 procents offensiv, men den ger en försmak om att mer är att vänta. Det är trots allt ett mer gynnsamt förhållande för en regering som kan satsa på reformer till skillnad från många av deras kollegor runtom i Europa. Det finns utrymme för fler och nya förslag framöver.

Media: AB, DN, DN, DN, DN, Exp, Exp, Exp, Exp, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvT, SvT.