fredag, april 01, 2011

Sjukreglerna ej värre än att de kan göras bättre

Debatten om sjukförsäkringen fick lite liv igen igen när 108 läkare (några av dessa partipolitiskt aktiva socialdemokrater och vänsterpartister, tänkte gå igenom listan fullständigt). Eftersom bristerna inte är värre än att de går att rätta till, är det bara för socialförsäkringsminister Ulf Kristersson att ta tag i avarterna med den sjukförsäkringsreform som i grunden är en av de mest välbehövliga reformerna som har genomförts under de senaste åren. Problemen med att människor hamnar i kläm händer oavsett system är fortfarande talande. Det viktigaste är förstås att vara pragmatisk och inse att reformer som dessa hela tiden måste ses över och göras effektivare.

Med synen på att saker går att göra reformer ännu bättre än vad de är. Det räcker inte att bara gå och skälla på hur synd det är om vissa människor som hamnar i kläm om man inte kommer med egna förslag. Från en tidigare socialdemokratisk väljare fick jag en tämligen bra benämning, att hålla på med Janne Josefssonpolitik och inte ta tag i problemen blir lätt tröttsamt och inte heller förtroendeingivande.

Därför finns en rad förbättringsåtgärder för att göra sjukförsäkringssystemet än mer effektivt. Syftet med en bortre tidsgräns är inte med syftet att människor ska bli friska enligt en tidtabell, det är en tidslinje med olika avstämningspunkter där varje individs tillfriskning stäms av under tiden. Finns det behov att fortsätta sin sjuktid även efter sista sjukdagen, ska möjligheten till det vara självklar. Därför finns en del åtgärder som bör göras, likt de som lyfts fram av Kristdemokraternas talesperson Emma Henriksson.
  • Undergräv risken att sjuka står utan ersättning.
  • Förtydliga reglerna om sjukersättning. Undergräv risken för att felbedömningar av människor med tydliga behov görs. Rättsäkerheten i bedömningen behöver stärkas.
  • Bättre samordning mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen när det gäller bedömning av arbetsförmåga.
Detta är förstås fortsättningen i arbetet att förbättra och förenkla en av de mest nödvändiga reformerna under lång tid. Arvet av det misslyckande som lämnat hundratusentals människors i sjukskrivningar och förtidspensionering är stort. Arbetet med att komma tillrätta med detta fortsätter allt jämt i landet med den friskaste men mest sjukskrivna befolkningen.