lördag, april 02, 2011

Sluta gnäll och börja jobba

I månt och mycket förstås jag att Maud Olofsson skräms av Socialdemokraternas oförmåga att konkretisera vad de vill göra med jobbskapande och företagande. Men som näringsminister är hon en ambassadör för jobbskapande och entreprenörsskap i Sverige. Fokus för regeringen och Alliansen i nuläget är inte att springa runt och gnälla på oppositionen för dess oförmåga att konkretisera sin politik. Det är ingen direkt valrörelse som sker för tillfället, arbetet med att göra Sverige till en föregångare i jobb och entreprenörsskap är för mig det viktigaste.

Det är just det här som gör mig lite frustrerad när jag läser till ytterligare ett av Mauds inlägg om att socialdemokraternas politik inte fungerar på vare sig arbetsmarknaden eller för förutsättningar för dem att skapa nya jobb i nya sektorer. Vad är egentligen nytt i denna vals som Maud nu bjuder upp till? I ett inlägg efter Juholts tal på förra veckans S-kongress pekade jag på vikten av Alliansen att nu utveckla sin samhällsbild. I kölvattnet av det borde detta vara rätt självklart, Socialdemokraterna är på banan igen och försöker nu hitta en agenda, om den nu är särskilt nytänkande i sig.

Dock vill jag inte att detta leder till att Maud nu träder in i den roll som Thomas Östros har innehaft, som den som bäst gnäller på motståndarens politik än att fokusera på att utveckla sin egen politik. Likt min quissling till bloggkompis Tokmoderaten (Eftersom han nu har invigts i bloggsällskapet Netroots ;) ) ser jag en risk ifall nu inte Maud tar sig in i Alliansens tomteverkstad och börjar utveckla version 2.0 av Alliansen.

Faktum är ju denna att Alliansen inte ska eller behöver förhålla sig till vad firma Juholt/Waidelich nu försöker hitta på. I det fallet blir det socialdemokratin som får beskriva samhällsbilden, en roll som borde ligga på de som innehar makten, inte tvärtom. Istället skulle jag vilja se att att Maud nu använder Näringsdepartementets resurser mer till att utveckla Sverige till ett attraktivt land för företagande och entreprenörsskap.

Till följd av Mauds påhopp på firma Juholt/Waidelich borde detta ge henne insikt att rollen som näringsminister är inte att gå i opposition och gnälla på oppositionen. I utvecklandet av Sverige som ett framgångsrikt företagarland och utvecklandet av det som snart bör utmynna i Alliansen 2.0, bör det finnas bara en ska att tänka på. Det är bara att sluta gnälla och börja jobba.

Bloggar: Johan, Kent, Krassman.
Media: Exp.