måndag, april 11, 2011

Stora system inte perfekta - ingen backar från något

Istället för att beskylla parter om att komma med floskelfylld retorik, kanske vi skulle se i hur det hela fungerar och har fungerat. Sjukförsäkringsreformen som har införts är en framgångsrik reform i den meningen att den har brutit en allvarlig trend som rått under många år. Friska människor förpassades i sjukförsäkring och förtidspension torts att de saknade arbetsförmåga. Det är trots allt arbetsförmågan som avgör, dölja folk i statistiken var inget som var acceptabelt i längden.

Hälften så många sjukskrivna idag och trenden med 140 personer förpassade i förtidspension varje dag har brutits. Det är ledet av en nödvändig reform, den är framgångsrik i den meningen att den har brutit en allvarlig trend som i längden skulle bli allvarlig för svensk samhällsekonomi. I grunden finns nu en rehabiliteringsform som ser till att både rehabilitera personer och återintroducerar dem i arbetslivet.

Dock har debatten blivit lite skev då reformen har tyvärr har gett upphov till ett antal avarter. Det är inte fallet att svårt sjuka ska tvingas arbeta, det är floskler som de som kritiserar reformen kan sluta med. Dock vi bör vara klara med att bristerna inte sitter i helheten i reformen utan i enskilda detaljer i reformen. Det är där som det är viktigt att säkerställa att de justeringar som sker ser till att undvika dessa avarter.

Det är dock fallet att reformen står fast. I det hela handlar det inte om att regeringen backar på någon punkt, det hela handlar om att man inte vill se reformen i många enskilda fall riskerar slår ut människor som är i uppenbart behov. Sjukförsäkringsreformen är en av de största och ibland de en av de viktigaste reformerna som har införts. Det är bara att inse att justeringar hela tiden måste göras, stora system blir inte perfekta vilket vissa tycks tro, utan måste hela tiden ses över. Tilltron till sjukförsäkringsreformen stärks genom att bristerna åtgärdas, men att grunden ligger i att de som har förmåga kan komma tillbaka i arbetslivet.
Media: AB, Exp, Exp, GP, SvD, SvD.

Bloggar: Johan.