fredag, april 08, 2011

Svensk elförsörjning behöver inte Mp:s antikärnkraftspopulism

Minst 1800 hem förstördes av och många människoliv gick förlorade. Det var resultatet av ett japanskt kraftverk,. Dock har detta fallit i skymundan av en annan händelse. Kärnkraftsolyckan i Fukushima har överskuggat det faktum att vattenkraftverket som var en bidragande effekt i den flodvåg som ödelade delar av Japan. Vattenkraften är en farlig elkälla. I många fall har detta lett omfattande skador med långt mer dödsoffer än vad kärnkraften. Vad an detta? Miljöpartiet påstår sig att man kan stänga ner två reaktorer och lyfter fram vattenkraft som ett bra komplement i en bra elförsörjningsbalans.

Personligen känner jag mig ganska trött på den här kärnkraftspopulismen. Miljöpartiet likt många andra har varit snabbt ute och utnyttjat en humanitär katastrof för egna politiska vinningar. Dessutom att vi efter tidigare kända haverier har dragit hastiga slutsatser kring kärnkraftens vara eller icke vara. Det är klart att kärnkraftens vara eller icke vara lever på huruvida vi kan skapa ett fullgott substitut som gör kärnkraften överflödig.

En av dessa anledningarna är inte att hävda det ökade elöverskottet som anledning. Som Wetterstrand och Nordin vet är Sverige en del av integrerad elmarknad. Med ett stort överskott skapar Sverige en möjlighet att exportera ut ren energi till andra länder. Detta är en möjlighet, att använda Sverige som ett land där ren energi kan exporteras till andra länder. Det tredje benet i energiöverenskommelsen skapar en större möjlighet för Sverige att exportera ren el. Att använda detta överskott som en anledning för att säkra Sveriges egna energibalans är lika dumt som det det är kortsiktigt.

Svensk kärnkraft ska utvecklas och gamla kraftverk ska ersättas med nya. Ny effektivare och säkrare teknik är förutsättning, kärnkraften är ingen förlegad energikälla, med nya tekniska utvecklingar går det att göra kärnkraften än mer effektiv och säker än idag. Jag hoppas att man bortser från den här kärnkraftspopulismen, Sverige förtjänar en mer omfattande helhetslösning än att enstaka kärnkraftsmotståndare yppar morgonluft i syfte att försöka få bort något de skyr.

Media: AB, Exp, SvD.