tisdag, april 26, 2011

Varför avveckla arbetslinjen när man kan utveckla den?

Jobb- och Utvecklingsgarantin (JoU) är en del i åtgärderna för att få människor tillbaka i arbetslivet. Dock är det faktum att marknaden när det gäller åtgärder att få människor in på arbetsmarknaden skulle kunna utvecklas ännu mer. Fler nischade parter än bara Arbetsförmedlingen skulle kunna få chansen att spela en roll.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström slår ett slag för översyn i JoU:s tredje steg, den så kallade Fas 3. Vi har hört en hel del om detta steg, framfört från kritiker att den låser in människor än att etablera dem i arbetslivet och ge dem nödvändig arbetslivserfarenhet. Dock är det ett sida av myntet. 7 av 10 lämnar JoU innan Fas 3, 8 av 10 är nöjda med insatserna i fas 3, 1 av 5 lämnar den över tid.

Dock är det fallen med de som hamnar i en återvändsgränd, de som hamnar i fall där de inte får den nödvändiga hjälpen att få komma tillbaka i arbetslivet. I sig är det inte läge att kalla en åtgärd för misslyckad, men varje människa som låses in är ett misslyckande. Översyn och justering av stora system är A och O för att komma till stånd med bristerna i dem. Som moderat har jag aldrig varit förtjust i att försvara stora system. Dock skulle vilja flytta fokus och se fler av de alternativ som erbjuds när det gäller arbetsförmedlingsåtgärder.

Detta sker i kölvattnet av rapporten om att fler och fler struntar i att gå via Arbetsförmedlingen vid rekryteringar. En förklaring är förstås AMS låga frekvens av förmedlade arbeten, problemen finns också med att Arbetsförmedlingen ser förbi de kravspecifikationer som ges och skickar vem som helst, oavsett erfarenhet. Här skulle regeringen och arbetsmarknadsminister Engström också lägga fokus. Fler aktörer är ett självklart steg i åtgärder för att få människor tillbaka i arbete.

När det kommer till den översyn som nu ska göras av Fas tre, skulle jag kunna vidhålla att alla de åtgärder som kan tas för att minska de inlåsningseffekter som finns vidtas. Ingen aktör inom Fas 3 ska få komma undan med att vara förbiseende med bristerna i åtgärden, AMS som de enskilda aktörerna som erbjuder plats inom Fas 3.

Översynen av Fas 3 är välkommen som självklar. Dock skulle marknaden för åtgärder att få människor tillbaka i arbetslivet behöva utvecklas. Fler aktörer skulle kunna få chansen att komma in och erbjuda sina möjligheter till att få in människor i arbetslivet. Arbetslinjen kan förstås utvecklas, snarare än att avskaffas till förmån för bidragslinjen. Vill man fokusera på att fokusera på AMS-åtgärder eller åtgärder för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden finns det alternativ.