söndag, maj 01, 2011

1 maj och den nya arbetarrörelsen

1 maj är en speciell dag i politiska ögon. För många betyder det en dag att hylla den långa kamp som bedrivits av arbetarklassen ända sedan industrialiseringens gryningsdagar. Då var det en kamp för skäliga arbetsvillkor och en lön att kunna leva på. Idag handlar den mer än om arbetarrörelsens kamp för skäliga villkor på arbetsmarknaden. Många av de orättvisor som upplevs får sitt fokus en dag som denna.

Dock har det känts lite konstigt, den arbetarrörelse som senare mynnade ut i det Socialdemokratiska Arbetarepartiet har varit ansvarig i den samhällsförändring som Sverige har genomlevt sedan 1930-talet. Att demonstrera mot sin egen förda politik kanske känns konstig, men på det sättet var det innan socialdemokratin förlorade makten 2006.

Dagens socialdemokrati är inte som den var på 1930-talet. Det är en sak som de inte har tagit, kampen för allas rätt till arbete har säkerligen funnits där, men friheten att känna att arbete har lönat sig har inte varit densamma. Under flera år av stark tillväxt var detta problemet, många arbetare upplevde inte fördelarna med eget arbete istället för bidrag. Det var här den nya arbetarrörelsen steg fram. Nu förstår jag att jag provocerar, men den arbetslinje som Moderaterna mynnade grundade sig mycket i att arbete skulle löna sig för alla.

Idag befinner sig också Moderaterna likt socialdemokratin vid ett vägskäl, dock med lite olika förutsättningar. Det finns likväl en väl grundad tanke inom Moderaterna att eget arbete ska fortsättas göras mer lönsamt, dock finns utmaningen med att utveckla arbetslinjen och skapa bättre förutsättningar för att fler jobb ska växa fram. Det är här som tanken om att utveckla företagslinjen finns.

Det är i kölvattnet av de senaste förslagen, som förändringarna i 3:12-reglerna och sänkningen av restaurangmomsen som jag börjar skönja lite mer fokus på just en ännu bättre politik för företagande i Sverige. Det är just i detta läge, med en stark tillväxt, en ekonomi som befinner sig i en helt annan situation än många andra länder som företagens villkor blir nyckeln till att säkra tillväxten. För att öka sysselsättningen, för att antalet långtidsarbetslösa ska minska blir fokus på de som skapar de nya jobben viktig.

Det är här som utmaningen finns för det numer enda arbetarpartiet. Jag får se vad som utmynnar av dagen utifrån det socialdemokratiska perspektivet. Ord som "social demokrati", "värdeburen tillväxt" och "sociala investeringar" är ord som har flukturet den senaste tiden. Dock behöver den omsättas i ren och skär sakpolitik. Hur väl vi kommer få en bild av det idag återstår att se. Fina ord har vi hört sen länge.

Uppdatering: Den första lösningen ska tydligen vara ens satsning på kommunala sommarjobb. Om den nya sociala demokratin ska uppfattas som den nya sociala demokratin, kanske den borde sträcka sig längre än att bara staten är lösningen för att unga ska hitta sommarjobb. Vad som kommer till att företag kan ta in sommarjobbande ungdomar är något som jag kommer att lyssna efter idag.

Bloggar: Peter, Sebastian.
Media: AB, AB, DN, DN, DN Exp.