måndag, maj 23, 2011

Bensinskatten - En svår fråga för vissa

Jag hade hoppats att Alliansen nu står vid sitt ord om att bensinskatten inte höjs något mer. Trots tidigare löften, gjorde man justeringar av just skatten på drivmedel, en skatt som drabbar främst de på landsbygden med lägst omställningsförmåga. Behovet av omställning är mins lika viktigt som förmågan att kunna ställa om. Gårdagens Agendareportage från Arvidsjaur visar på en bygd där behovet av bilen som färdmedel är stor och där förmågan av att kunna ställa om är viktig att implementera

Åsa Romsons svar på detta är trots allt svårt att tyda. Det går inte att få ett konkret besked från henne om hu bensinskatten ska justeras. Däremot är det lättare för Gustaf Fridolin att ge ett besked, höjning av bensinskatten är en vilja från honom. Det blir dock lite svårtolkat när Romson säger att syftet är inte att höja skatten. När skatten på bensin höjs borde syftet vara att just höja bensinskatten. Jag tror inte väljarna missupfattar den signalen.

Den stora frågan är förstås omställningsförmågan och där är behovet störst i de delar av landet där bilen blir en livsnödvändighet. Miljöpartiet visar på att man kan ta stora röstandelar i delar av landet där det finns möjlighet att ställa om eller rent av vara helt oberoende av bilen. I Stockholm konkurrerar de med Socialdemokraterna om vem som är näst störst efter Moderaterna. Ute i landet är verkligheten en annan, där går Miljöpartiet bet, representationen är en helt annan än i de större städerna.

Det är dock svaren på omställningen som måste ges och där är behoven störst ute i landet. Dock blir svaren här i Sverige inte lösningen på hela problemet med miljöfrågan. Sverige kan väl blir det föregångsland där det kommer till omställning och förmågan att kombinera stark tillväxt med en ambition om att kunna ställa om och göra sig nästintill eller helt oberoende av fossila bränslen. Det är dock i landet där Miljöpartiet inte går lika bra som behoven av just omställning är som störst.

Bloggar: Dick.
Media: DN, DN, DN, SvD..