tisdag, maj 10, 2011

Berätta gärna vad ni vill istället för Fas3

Jag tänker inte på något plan sätta mig emot att den samlade oppositionen kommer med egna förslag. Men i det här avseendet när den samlade oppositionen vill göra sig av med Fas3 börjar jag undra hur seriöst de ser på sitt arbete som opposition. Att opponera sig mot regeringens arbete, att reagera mot reformer som de tycker inte är bra eller rentav orättvisa i deras tycke är helt förklarligt. Det är bara den hållhaken att bara man är emot något betyder det inte att man heller kan slinka under ansvar. Eftersom situationen är som den är i riksdagen finns den uppenbara risken att regeringen kan fällas av en enig opposition finns också ansvaret på oppositionen, vill man ta bort något får man gärna visa på vad man vill istället.

Den uppmaningen får gå fram till Ylva Johansson, för hon vet mycket väl vilket ansvar som hon har i detta avseende. När det gäller hennes ståndpunkt i frågan är den inte mer övertygande att jag skulle föredra den linje som hon föredrar. Utmaningen ligger förstås inom arbetsmarknadspolitiken. Problemen är allt som oftast att det föreligger stora hinder att ta sig in på arbetsmarknaden. Där ligger de stora utmaningarna med att få in människor på den reguljära arbetsmarknaden. Problemen gäller både för företagare som enskilda jobbsökande.

Ylva Johansson har heller inte hon föreslagit någon övertygande åtgärd att överbygga de hinder som finns på arbetsmarknaden. Det hon föreslår är mer av den politik som fanns innan, AMS-jobb löser inte problemet, det blir som förr att människor fastnar i de åtgärderna också. Det enda som behövs är riktiga jobb, och eftersom socialdemokratin har ägnat mycket av sin senaste tid åt att raljera över vissa jobb finner jag det hela inte särskilt övertygande.

Därför finner jag det inte övertygande att oppositionen skulle komma med något övertygande. Det hela handlar om att "regeringen skyndsamt kommer tillbaka till riksdagen och redovisar vilka åtgärder som vidtagits". Man tar enkelt bort något och lägger sitt eget ansvar på någon annan att fixa lösningen. Det är inte seriöst, det är bara kortsiktig agerande utan ett alternativ som övertygar mer, det vet Ylva Johansson om. En samlad opposition, S-V-Mp- Sd går nu emot regeringen utan att redovisa vad de vill istället. Att komma med rena floskler om att det behövs jobb, utbildning etc när man inte har egna konkreta förslag hjälper inte.


Media: AB.