måndag, maj 23, 2011

Dags att lägga korten på bordet TV4

Gårdagens Agenda var en av de mest innehållsrika programmen på länge. Förutom framträdandet från de precis nytillträdda språkrören i Miljöpartiet fortsatte diskussionen kring Kungens förehavande eller rentav eventuella förehavanden. Där ligger dock kritiken, TV4 har valt att driva en linje om hur Kungen i sällskap med sina vänner besökt obskyra klubbar där kvinnor har sex med varandra medan folk tittar på.

Kungen ska enligt bilder ha varit en av dessa som ha varit med i sällskapet. Det är här som diskussionen kretsar, om bilderna verkligen talar sanning. Anders Lettströms påstådda kontakter med den organiserade brottsligheten för att få loss saker som skulle vara besvärande för hovet, TV4:s intervju med den person som sitter på bilderna där kungen ska förekomma.

Dock blir det svårt i denna fråga, vi vet inte hur sanna bilderna är. Det stora problemet är att bilderna inte har visats för allmänheten. Vetskapen om bilderna ligger hos innehavaren av bilderna och reportern på TV4 som fick se dem. Dennes version av bilderna visar på en tveksamhet kring bilderna. Inte ens en reporter som fick chansen att se bilderna kan riktigt säkerställa dess äkthet.

Det är här som hovets förmåga att kommentera dessa bilderna försvåras. Det finns ett påstående, men inga konkreta bildbevis som går att visa. Hovet famlar här i mörkret när de inte har förmågan att kommentera dessa bilder. Det är här som TV4:s ansvar ligger att kunna förmedla dessa bilder till allmänheten och till Hovet. Det är just det här som gör att Hovet inte vet vad de ska kommentera, där förstår jag deras frustration.

Det som nu är en naturlig utveckling av historien är ju att TV4 kommer fram med bilderna i dagsljuset, annars bör TV4 fundera på hur långt de vill driva denna story. Man har i detta fall agerat tämligen oseriöst. I brist på möjligheten att kunna se dessa bilder kommer hovet ha det svårt att kommentera just dessa bilder. När det kommer till granskning måste det finnas möjlighet för den granskade att kunna kommentera. TV4 har drivit en linje där hovet har haft svårt att göra just detta, det ansvaret ligger förstås på TV4.

Media: Exp, Exp, Exp, Exp.