torsdag, maj 12, 2011

Fairtrade - marknadsekonomisk socialism

Inför World Fair Trade Day 14 maj: Debatten kring Fairtradesystemet kommer på tal många gånger. Jag har alltid förstås att syftet har varit gott, odlare i länder som producerar de varor som vi konsumerar har goda villkor när de producerar varorna. Dock uppnår inte Fairtrade sitt syfte, systemet är inte byggt för att inkludera alla producenter, från små till stora producenter. Dessutom tar de inte hänsyn till de marknadsekonomiska mekanismer som styr utbud och efterfrågan.

Det är förstås lovande i sig att Fairtrade ser till handel som ett villkor för bättre villkor i fattigare delar av världen. Just den fria handeln som instrument är den mest bidragande effekten till att lyfta människor ur fattigdom samtidigt som de får chansen till att leva under bättre villkor. Det är dock inget som Fairtrade uppnår. Man har helt enkelt gått in med syftet att styra marknadspriset vilket påverkar producentpriset negativt för de bönder som inte har råd att vara med i systemet. I det avseendet blir det som de förs fram, att kaffe som produceras av fairtradebönder slår ut det kaffe som produceras av de som har råd att inte vara med.

Det är också det mest talande punkten, den höga avgiften att vara med i systemet. De certifikat som ges ut av Fairtrade har alla producerande bönder inte råd med. Dessutom har den kritiska granskningen av konceptet som nu blir en naturlig del i många svenska kommuner, visat på att de pengar som i överhuvudtaget når fram inte täcker mer än de kostnader som är till för att täcka produktionen.

Detta är förstås en viktig diskussion. Möjligheten för fler i världen att lyfta sig ur fattigdom är en utmaning för omvärlden. Den möjligheten löses bara genom just handel, att fattiga bönder får möjlighet att producera sina produkter och sälja dem på en internationell marknad. Rättvisemärkt vill verka för goda villkor för sina legitimerade producenter. Men de har visat att vissa bönder som inte ens har råd med märkningen lämnas utanför hela systemet.

Till skillnad från Peter Högbergs och Peter Johanssons ideologiska skygglappar handlar det om olika sätt att lyfta människor ur fattigdom. Socialism fungerar inte bara för att man gör det marknadsekonomiskt gångbart. Fairtradesystemet visar på just detta, om Högberg och Johansson ser till de goda villkor som de ser att Fairtradesystemet skapar, kanske de också skulle se till de som inte har råd att vara med. Istället för att stödja en märkning som cementerar orättvisorna och håller tillbaka människor i fattigdom, bör man se till människors möjlighet att få kunna ta del av de fördelar som finns av frihandel och marknadsekonomi.