onsdag, maj 11, 2011

Libyen förtjänar inte kortsiktigt tänkande

Situationen i Libyen pågår alltjämt, i nuläget ter det sig i många ögon högst osäkert när det går att se en ljusning i den konflikt där FN har gått in för att skydda de oppositionella krafterna från Khaddafis regimtrogna styrkor. FN:s ansvar att skydda den libyska befolkningen mot regimens övervåld är ovillkorlig, därav blir det svårt att i nuläget prata om tidsaspekter för den internationella insatsen.

Det som har skett, med det norska tillbakadragandet i kölvattnet förtjänar inte i nuläget en debatt om Sveriges fortsatta deltagande. Sverige har ett stort ansvar som deltagande nation, dels för för att Sveriges historiskt sett stått upp för internationell solidaritet och internationella insatser. Att i nuläget prata om tillbakadragande är just det sveket som Sveriges som aktör inte förtjänar.

I den meningen delar jag försvarsminister Sten Tolgfors angrepp på den feghet som finns hos den socialdemokratiska ledningen. Det är just en sån fråga som förvånar mig, socialdemokratin har under decennier ståt upp för internationell solidaritet och internationella insatser. Just internationella insatser har varit en självklar roll för det svenska totalförsvaret. Här har det inte funnits några direkta skiljelinjer mellan partierna. Denna bild håller nu på att rubbas i och med den linje som nu drivs gentemot svenska internationella insatser.

Det framkommer även kritik från rödgrönt håll. Till och med Peter Eriksson är sund i sin syn när det kommer till att det är onödigt att börja prata om tillbakadragande, inte minst när fortsatta diskussioner har påbörjats mellan de sju partier som ställde sig bakom Libyeninsatsen. Det skapar förstås en osäkerhet i hela situationen kring det svenska deltagandet.

Det är med bakgrunden av detta som nu bilden av den socialdemokratiska hållningen när det kommer till internationell solidaritet nu sviks i praktiken. Det är talande för hur vissa vågar prata om det, men som ständigt viker undan när det ska ageras.

Bloggar: Göran, Rolf.
Media: SvD, SvD.