fredag, maj 06, 2011

Live från #sverigemotet - Den moderata rättvisan

Rättvisa är ordet på läpparna under förmiddagens Sverigemöte på CCC i Karlstad. Ett tidigare seminarium kring temat Rättvisa har tidigare hållits, detta knöts nu an i Sofia Arkelstens anförande inför den samlade skara delegater som i helgen besöker Karlstad. Att Moderaterna på område efter område försöker anamma olika begrepp som de inte tidigare har varit särskilt förknippade med är trots allt en fingervisning om att man har en gryende idé om vart man egentligen är på väg.

Det finns förstås anledningar till varför det före detta statsbärande partiet lyckades behålla och förvalta ktenså väl som man gjorde under många år. Anledningen stavades vid att man lyckades förmedla en bild som föll väljarna väl. Dessa förslag var förvisso inte de bästa för Sverige, men bristen på gemensam agenda inom borgerligheten bidrog också till att socialdemokratin sågs som det tryggaste alternativet för Sverige. Idag är bilden en annan, det som Moderaterna började göra efter 2002 är också något som måste fortsätta.

Det är just arbetet med att anta de svåra utmaningarna, att kunna sticka fram i frågor där Moderaterna tidigare inte har varit starka. Välfärdsområdet är just en sån fråga som knyts an med begreppet rättvisa. Rättvisa i välfärden handlar om många aspekter, till exempel att vården inte är ojämlik mellan landstingen när det kommer till exempelvis kvalitet och tillgänglighet. En annan fråga som lyfts fram kring just välfärd och rättvis är den fråga där Moderaterna kan sticka fram.

Det är frågan om de aktörer som finns inom välfärden och dess förmåga att påverka den sektor som de arbetar inom. Rättvisa här handlar om att få möjligheten att få komma till sin rätt, att känna att man inte bara utför ett arbete utan också får möjlighet att påverka arbetet och verksamhetens innehåll.

Det är förstås en fråga som är intressant och utmanande för Moderaterna. Det är ett grepp som tidigare har fungerat, jobb och ekonomi är just sådana frågor som är rent självklara när det gäller Moderaterna, men fler utmaningar behöver tas. I frågor där andra har haft starka kort finns förstås den stora utmaningen för Moderaterna. att växa som parti kräver också ansvaret att fyll ut kostymen för att den inte ska spricka. att utmana i nya frågor är utmaningen för framtidens moderater.

Media: AB, DN, Exp.