tisdag, maj 31, 2011

Tysklands besked glädjer Putin

Tyskland har i och med sitt beslut att göra sig av med sin kärnkraftspark till 2022 tagit ett djärvt steg gentemot att utveckla energimarknaden mot mer förnybara källor. Att som en av världens största industrinationer ta detta steg ställer många utmaningar, inte bara för Tyskland utan också för den integrerade elmarknaden. Behovet av att täcka energibehovet ställer stora krav, att arbeta med energieffektiviseringar, att klimatsäkra energiproduktionen och göra den mindre beroende av fossila källor.

Just de fossila källorna är i nuläget ett stort problem för Tyskland, här finns också Vattenfalls huvuddel av den fossila elproduktionen. Vattenfall är också de som drabbas utav det beslut som har tagits av den tyska regeringen. Att som Vattenfall ta sitt klimatansvar blir inte lättare då benen för den mindre klimatpåverkande elproduktionen slås bort. Det finns en ambition om att kunna ställa om den europeiska elmarknaden till mer förnybara källor och minska beroendet av fossila källor.

Ett beslut som detta minskar inte risken för beroende, inte minst när ett land som Tyskland tar det beslutet. Det ska påpekkas likt det gjorts flera gånger att Tysklands beslut inte bara påverkar deras energimarknad utan hela Europas energimarknad. Just de fossila källorna i Tyskland har kommit i skymundan för detta besked, vad är den tyska regeringens plan för att fasa ut dessa källor?

Det är just detta besked som Tyskland nu tar som säkert glädjer Putin och den ryska statsapparaten. Tyskland omställning genom att fasa ut en fjärdedel av sin energitillförsel, samtidigt som utmaningarna finns på annat håll, som att fasa ut de fossila källorna som fortfarande spelar en stor roll, är en utmaning för dem.

En annan aspekt som spelar roll är den rysk-tyska gasledningen. Just gasledningen från Ryssland är inte bara en ny pulsåder in i Europa när det gäller Europas energitillförsel, det fungerar mer eller mindre som ett politiskt instrument. Just rysk gas har varit ett påtryckningsmedel i gamla sovjetiska stater som har kommit på kant med den ryska federationen. Det finns inget läge att den europeiska elmarknaden skulle hamna i beroende av rysk gas.

Europas framtid är i starkt behov av en stabil energimarknad. Behovet av omställning är också stort, den stora uppgiften är att ställa om och göra den europeiska elmarknaden till att göra den mindre beroende av fossila källor. En omställning i och med att fasa ut kärnkraften ger konsekvenser. Högre elpriser, ökat beroende av fossila källor och subeventionering av icke lönsam elproduktion. Omställning ställer krav på att ersätta gamla effektiva källor med källor som inte bara är klimatneutrala utan också är lönsamma. Annars tvingas man bolla med de tre utmaningarna som ställs genom en snabb avveckling.

Bloggar: Elias, Hökmark, Mats.
Media: AB, DN, GP, SvD, SvD.