onsdag, maj 25, 2011

Moderat välfärdspolitik formas ute i landet

Intrycken har lagt sig från det val som blev ett fiasko i många avseenden. Valdeltagandet var en sak, Moderaternas förmåga att skapa förtroende i just de frågor som var av betydelse, är den stora utmaningen för utvecklingen av Moderaterna. Att Moderaterna ser välfärdsfrågan som vital för partiets utveckling är förstås viktigt, men ansvaret ligger inte bara på nationell nivå. Det är de moderata företrädare ute i kommunerna och landstingen som har det yttersta ansvaret för just dessa verksamheter. Det är just på denna nivå som fokus måste ligga.

Det som jag ser är att Kent Persson i sin debattartikel sätter fingret på just det som Fredrik Reinfeldt har noterat under sina besök ute i välfärdsverksamheterna. Moderaterna måste ut i dessa verksamheter, de personer som de lokala företrädarna säger sig ha träffat är aldrig de personer som statsministerna har träffat. Det är personer som inte bryr sig om att förevisa om powerpointbilder eller nyckeltalanalyser. De vill bara berätta om sin verklighet, vi kan göra det enkla, att bara lyssna.

Det som det hela handlar om är att människor vill göra ett bra jobb. De som jobbar inom välfärdsverksamheterna har just denna inneboende vilja, de vill komma till sin rätt och känna att just det jobb de gör för att ta hand om sjuka och äldre blir uppmärksammat. Att odla en arbetslinje som Moderaterna vill göra är också att belysa det arbete som människor utför, inte bara att se till att fler människor kommer i riktiga jobb.

Moderaternas utmaning är att hitta en beskrivning på hur de ser på välfärdsområdet och det finns luckor där just Moderaterna kan fylla. Det är just detta som har belysts, att se vardagen hos de människor som jobbar i den. Det handlar om att just de människorna som jobbar inom välfärdsverksamheterna har makten och inflytandet att påverka sitt arbete, att de ökade resurserna som kommit välfärden till dels just kommer ut till de verksamheter som utför det arbete som syns hos vanliga människor.

Frågan är bara när det görs, det sägs att det inte är någon annan som gör det. Moderaterna har en möjlighet att fylla detta vakuum. Stå upp för de som utför detta viktiga arbete, att se deras vardag och låta deras vardagsbeskrivningar få tala är just den aspekten som kan stärka den arbetslinje som Moderaterna vill vårda och utveckla. Frihetsaspekten är viktig för Moderaterna, att människor ska få inflytande över välfärdsverksamheterna är primärt. Att människor som utför arbetet ska få mer inflytande är nästa steg, det är bara för moderata företrädare att börja se deras vardag.