söndag, maj 08, 2011

Post #Sverigemötet - med framtiden i fokus

Dagen efter att Karlstad tömdes på runt 1 800 moderater, en tolv timmar lång sömn för att kompensera den begränsade sömn som man fick under helgen. Nu är firmafesten över och det är dags att ta att kavla upp ärmarna igen. Fokus mot framtiden och fokus mot den egna verksamheten är det som ligger främst hos de moderata företrädarna. Arbetet med att bredda Moderaterna på både lokalt, regionalt och nationellt plan är framtidens utmaning.

Anders Borgs tal på Sverigemötet var inte bara en förvissning om i vilken bra situation som Sverige befinner sig i rent ekonomiskt, det var också ett förmanande till alla de lokala moderata företrädare om vilket ansvar som ligger på dem att ta tillvara på deras egna utmaningar och arbeta för att tillgodose de behov som finns ute i landet. I moderatstyrda såväl som i S-styrda kommuner finns utmaningar för hur Moderaterna ska bredda sig.

Detta var något som visade sig under gårdagen. Ett antal moderata företrädare från kommuner där Moderaterna hade nått stor framgång lokalt fick nu visa upp sig och förklara vad de har gjort för att lyckas. Det var från Trosa kommun där Moderaterna nästintill hade egen majoritet och Sundsvalls kommun där man nu lyckats få ett maktskifte, till Kalix där man hade fördubblat sitt stöd från 7 till 14 procent. Trots att Moderaterna tappade i tidigare starka kommuner som Vellinge och Täby finns det tecken på att Moderaterna som parti har breddat sig.

Det är här som en av de två stora utmaningarna finns för Moderaterna. Det kan kort sammanfattas till att göra Moderaterna lika självklart på lokal nivå som de har blivit på nationell nivå, det andra om att tillvara på ekonomiska förutsättningar som finns på nationell nivå.

Gällande de två utmaningarna finns det en fråga som binder dessa samman. Välfärden är fortsatt en fråga för Moderaterna att ta tag i. Det är också den frågan som binder samman ett lokalt, regionalt som nationellt perspektiv. Vad kan Moderaterna göra här? Det finns förstås några aspekter som finns att fokusera på. Inflytandet över den egna verksamheten inom den offentliga välfärden, viljan att kunna göra ett bra jobb är något som kommit fram under de besök som har gjorts på välfärdsverksamheter runtom Sverige. Det är just här som Moderaterna kan stärka sina positioner inom välfärdsfrågan, att ständigt lyssna till de utför arbetet och ge dem möjlighet att påverka.

Utifrån det som kom fram under helgens Sverigemöte finns det utmaningar för den Moderata rörelsen att fortsatt utveckla sig. Utmaningen att kunna växa på ställen där Moderaterna tidigare inte varit starka till att utvecklas i de frågor som man fortsatt har att ta tag i är framtidens utmaningar för den moderata rörelsen. Det finns positiva exempel, det är att ta tillvara på dem som gör att Moderaterna fortsatt ska bredda sig.

Media: AB, DN, DN, DN, SvD, SvD.