torsdag, maj 05, 2011

Sverigemötet, dags att vakna #Moderaterna!

Efter några dagars uppehåll från bloggen pga av fokus på ytterligare ett månadsbokslut i ekonomins tecken, tar jag till orda kring en företeelse som nu är i antågande. Den i moderata led berömda Kommunala Rikskonferensen, numera Sverigemötet avhålls i helgen i Karlstad. Under fredag och lördag ska förtroendevalda moderater runtom i landet att lyssna till olika seminarier och förhoppningsvis delta i olika konstruktiva diskussioner.

Samtidigt behövs det påpekas det faktum som nu råder inom svens inrikespolitik och inte minst inom Moderaterna. Det känns i läget ganska märkligt att i detta läge då svensk ekonomi befinner sig i ett läge långt ifrån många andra, att vi har två partier som är i en situation där mycket nytt egentligen inte inträffar. Moderaterna om utvecklingen av partiet och Alliansen, Socialdemokraterna om de verkligen förslagen vad de egentligen vill. Därav blir detta Sverigemöte ett möte då den moderata rörelsen måste vakna på riktigt.

Under de senaste åtta månaderna sedan valet har Moderaterna befunnit sig i ett läge där de när som helst kunnat ta tillfället att dra ifrån, inte bara opinionsmässigt sett. I ett läge där socialdemokratin har varit djupt insjunket i sin egen kris, har det funnits ett ypperligt tillfälle för Moderaterna att utnyttja tillfället för att fokusera på det som måste göras, utvecklingen av politiken. Känslan har dock varit att man allt för mycket har avvaktat än att agera. Nu när motståndaren är på banan igen, det är dags att agera.

Det som nu behövs är inte de bara enskilda förslagen. Att exempelvis sänka skatter för inkomsttagare, att underlätta skatte- och regelbördan för företagare är förvisso en del i den moderata ideologin att öka friheten och förflytta inflytandet från politiker till medborgare. Det som behövs nu är berättelsen kring den moderata samhällsbilden. Att förändra många år av socialdemokratiskt styre är ett arbete som kräver både små och stora verktyg. Att beskriva den moderata samhällsbilden kräver inte minst de stora penseldragen, det är just de stora penseldragen som behövs förmedlas i helgen. Det är dags för Moderaterna att vakna.

Bloggar: Peter, Tokmoderaten.
Media: AB, DN, Exp, SvD.