fredag, maj 06, 2011

#Sverigemotet och Anders Borg - Att trollbinda en entusiastisk publik

Anders Borg må säga ha hållit sitt bästa anförande någonsin. Detta inlägg kan kanske av andra andas lite av en nordkoreansk känsla. En anförare som håller ett tal som inte lämnar någon oberörd. Dock är känslan den man får utav Anders tal på Sverigemötet, det är en dyster framtoning som har förbytts mot en framtoning fylld av energi och optimism. Som grund ligger alltid det allvarsamma där, Sverige är en liten aktör på en stor global scen. Genom att hantera sina kort rätt kan Sverige klara sig genom bra men även dåliga tider.


Det är det som kommer utav Anders Borgs anförande. Det är också den känsla som infann sig hos många av de deltagare som tog del av det anförande som gjordes på Sverigemötet. Samtidigt finns också fingervisningen om
vad som nu behöver göras. Ansvarstagande är ett ord som passar väl in i Anders Borgs retorik. Det är också här som Moderaterna behöver utveckla sig för att framtoningen som ansvarstagande inte bara ska framstå som att Moderaterna håller emot.Ansvarstagande är också det som genomlyser mycket av de viktiga uppgifter som Anders Borg har på sitt bord som finansminister. Att rusta Sverige genom väl avvägda investeringar, att skapa arbetstillfällen genom att ge utrymme för aktörer att skapa dem. Det är här som de offentliga enligt Anders Borg knyter an. Vidhållandet av att respektera stabila offentliga finanser är just den mekanism som gör att marknaden fungerar och att arbetstillfällena kommer till.Det är också här som Moderaterna fortsätter sitt arbete och fortsatt bör utveckla sig. Det är i detta läge, mot ett parti som saknar både en allians och en politik som Moderaterna har bollen på sin sida. Svartmålningen av Sverige är något betungande enligt Borg för socialdemokratin. Det är här som han vill sätta tonen för 2014 med sina tre värdeord: Ansvarstagande, jobb och sammanhållning.Sverige har visat kunnat att man ta ansvar, speciellt genom dåliga tider, arbetslöshetsiffrorna som pekade upp mot 12-13 procent, vek av vid 9 och är på väg nedåt, sammanhållningen är något som har byggt Sverige starkt och fortsatt kommer bygga Sverige starkt. I nuläget finns det inget annat alternativ. än det nuvarande. Det är just det alternativet som Anders Borg har talat om, han har sällan varit i en sån form som han är just nu. Men jag förstår honom, när saker ser så bra ut förstår jag att han kan utstråla den optimism som han gör, den smittar av sig en del.Media: Exp, SvD.