måndag, maj 30, 2011

Tysk kärnkraft i graven - hur ser framtiden för den svenska ut?

Tysk kärnkraft sjunger sina sista verser, hur väl diskussionen påverkas gällande de svenska kärnkraften återstår att se. Nyheten om att en av de starkaste industrinationerna i Europa nu väljer att skrota sina kärnkraftverk till 2022, under en period på elva år från och med nu gör att avvecklingsprocessen blir intressant att följa.

Sanningen är den att jag inte har sett kärnkraften som det ultimata för framtiden. Det handlar främst om svensk industris förmåga att klara energiförsörjningen i framtiden, det handlar även om Sveriges förmåga att ställa om till att bli mer klimatvänliga. Sverige har tagit beslutet om att ersätta gamla reaktorer med nya. Detta är avsett att säkra energibehovet, inte att bygga ut den svenska kärnkraftsparken.

Den överenskommelse som finns bygger på tre ben, att ersätta gamla reaktorer med nya, att möjliggöra utbyggande av förnybara källor samt vattenkraften som är ett av de två existerande benen idag. Att i nuläget slå undan ett av de benen är inte särskilt trovärdigt, inte med Sveriges förmåga att ställa om och bli mer eller mindre klimatneutrala.

Tyskland väljer att avveckla sina kärnkraftverk. Vad som sedan kommer till deras övriga elproduktion, som kolkraftproduktionen är också en diskussion som den tyska regeringen bör ta ta tag i. Att slå undan en nästintill ren energikälla kräver att de mindre rena energikällorna också kommer upp på förhandlingsbordet. I Sverige ska de inte ha någon framtid.

Bloggar: Kent, Krassman, Martin.