lördag, maj 14, 2011

#vgval2011 - Ett val om att få välja eller inte få välja

Temperaturen är både uppskruvad och nedskruvad. För den gemene politiskt intresserade och aktive personen är valrörelsen är det snart kulmen, för många är dessvärre intresset inte lika högt, intresset för att göra ett nytt val nu åtta månader senare har inte varit det önskvärda. Dock är det fallet att varje vardag är en valdag, det kan man skönja ur viljan från Jörgen Warborn och hans allianskamrater i Halland, det är valen som ständigt avgör var människan tar sig härnäst, vare sig vilken mat denne väljer att äta för dagen, eller rent krasst vilka denne väljer att rösta på vart fjärde år. Dock är det fallet att som människa utsätts man inte bara för runt 2 000 rekklambudskap varje dag, medvetet som omedvetet. Varje dag gör människan flertalet val som påverkar dels dagen som för en längre framtid. Människan lever konstant i en valrörelse. Därför är denna valrörelse en valrörelse om hur vi ser på människans möjlighet att få friheten att göra fler val eller färre.

Rent ideologiskt sett finns det en skiljelinje kring denna fråga, människans möjlighet att få göra sina egna val och de som vill motverka människan att få välja fritt. Valet till Västra Götalandsregionen handlar om just en denna fråga. Det är ett val som i huvudsak kretsar kring en fråga, en fråga där några har haft ett övertag och där några antar utmaningen att övertyga väljarna om att de har ett alternativ som är minst lika bra om inte bättre. För Moderaternas finns den stora utmaningen i välfärdsfrågan, för socialdemokratin har den varit en profilfråga. Det är därför detta val som främst handlar om välfärden blir vitalt för dem.

Var finns dock utmaningen för den moderata rörelsen inom välfärdsfrågan? Lösningen finns hos de som arbetar inom den. Deras enda vilja är att få göra ett bra jobb, deras vilja är att bli sedda för sina uppoffringar och att de resurser som har kommit till dels når dem. Det är ibland skrämmande när man nås av bilden av att många politiker inte har sett deras vardag. Ibland talas det om att man ständigt är ute i verksamheterna, men det blir lite konstigt när statsminister Fredrik Reinfeldt pratar om att han aldrig träffar de som de lokala och regionala företrädare säger sig ha träffat.

Den andra utmaningen ligger det som är andemeningen i detta inlägg, människans möjlighet att få göra sina egna val. Det fria vårdvalet har lett till inte mindre än 40 nya vårdcentraler i Stockholms län. Det är detta som handlar om möjligheterna till fri etablering, att släppa in fler aktörer med möjligheten att utveckla sjukvården. Det är här som de politiska motståndarna kommer med påståendet om att det handlar om att sälja ut offentliga sjukhus. Det är inget annat än en ren lögn. Det verkliga argumentet förkläs i detta påstående.

Det verkliga argumentet handlar om att det finns de som inte tycker att människor ska få kunna välja själva. Det handlar om en politik där friheten handlar om människors frihet att slippa välja, för det kan ju någon annan göra åt dem. För valet i Västra Götaland handlar just om detta, om människors möjlighet att få göra sina egna val. Socialdemokraterna har allt att vinna på att de vinner detta val. Skulle Alliansen förlora är de inte de verkliga förlorarna, det är de människor som vill ha möjligheten att få göra sina egna val och de som vill ha möjligheten att få påverka sin verksamhet. Det är dock väljarna som väljer vad de föredrar.

Media: AB, AB, AB, Exp, Exp, Exp, Exp, DN, DN, GP, GP, GT, SvD, SvD, SvT.