onsdag, juni 15, 2011

Agera tillsammans eller var för sig

Dagens partiledardebatt, den sista för detta riksmöte i Sveriges riksdag närmar sig. Det blir också slutet på ett omtumlande år, året då de etablerade riksdagspartierna fick bekänna färg gentemot en ny aktör. Situationen som uppstod var ett led i partiernas misslyckande att hantera den nya aktören i valrörelsen på ett sätt att de hölls utanför. Konsekvenserna blev som de blev, Sd hamnade i en vågmästarsituation, en situation som de övriga partierna har att hantera.

Regeringens förmåga att regera Sverige ställs på prov när de inte har en absolut majoritet i riksdagen att luta sig emot. Trots det har man lyckats att driva igenom överenskommelser i en rad viktiga frågor. Det som fått mycket fokus i debatten är kring de situationer där regeringen har fått ge vika. Dock handlar det inte om frågor där en alternativ politik presenteras gentemot regeringens. Mycket av de voteringar där regeringen har gått bet har inte handlat om att det finns just en alternativ politik. Situationerna där den samlade oppositionen har röstat gemensamt har i grunden byggt på utskottsinitiativ till stopp gentemot försäljning av statliga bolag och regeringskansliets besparingar.

Regeringspartiernas gruppledare skriver en liten självgod artikel på DN Debatt inför riksdagens avslutning och den kommande partiledardebatten. Bilden är lika självklar som tidigare, det finns idag bara ett gemensamt alternativ. Den rödgröna oppositionen som formerade sig fram till valet förra året är idag något som lämnats därhän. De rödgröna har visat sig kunnat enas sig i vissa enskilda frågor.

Dock handlar det om de breda och stora förslagen som har uteblivit. De gemensamma budgetmotionerna har blivit tre enskilda motioner. De rödgröna gör det tydligt att de är emot många av regeringens breda politiska förslag, men svaret på vad som skulle vara ett brett alternativ lyser med sin frånvaro. Att enas kring enskilda utskottsinitiativ har de lyckats med, men till hösten är det förmågan att forma breda politiska lösningar som blir den stora utmaningen för oppositionen.

Kraven på Socialdemokraterna med Håkan Juholt i spetsen att börja leverera konkret politik är den stora stötestenen. Alliansens jobb för att inte framstå som självgoda utan fortsätta det som det de vill framhäva, att förnya politiken och ta ansvar. Det är Alliansen mot fyra, inte tre oppositionspartier denna gången. Förmodligen kommer Fredrik, Jan, Maud och Göran tåga in till debatten gemensamt som vanligt, hur den samlade oppositionen agerar är återstår att se.

Media: AB, AB, AB, AB, Exp, SvD, SvD, SvD.