torsdag, juni 09, 2011

Åtgärder blir inte bättre av nya åtgärder

Det är förstås mer av annat som jag hade förväntat mig när det kommer till att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Utmaningen att få fler människor in på arbetsmarknaden är den av de viktigaste uppgifterna för tillfället. Det är ett område som regeringen har mycket kvar att jobba på och där de åtgärder som har satts in behöver ordnas för att fler inte fastnar i åtgärder. Dock är inte hela bilden något som går att beskrivas som ett misslyckande, 7 av 10 lämnar jobb-och utvecklingsgarantin innan den omdiskuterade åtgärden Fas 3.

Fas 3 är upphovet till en politisk strid mellan de olika blocken. Den samlade oppositionen S-Mp-V-Sd gjorde gemensam sak i Arbetsmarknadsutskottet, nu kommer också signalerna om vad som är på gång. Socialdemokraterna vill att regeringen tar bort Fas 3 och ersätter den med en rad åtgärder som enligt dem bättre ska ta hand om de som fastnat i JoU:s sista steg. Dock är det ett faktum, vilket det har pekats på, det är arbetsmarknadspolitiken och samarbetet mellan skola och arbetsliv som måste stärkas.

Till det som behövs är en mer konkurrensutsatt situation för Arbetsförmedlingen. Fler aktörer måste in i systemet och konkurrera med sina idéer om att lösa problemen på arbetsmarknaden och få in fler människor i arbete. Dessvärre har inget förslag kommit från något av blocken. Inte heller i detta fall när Socialdemokraterna presenterar sina alternativ på DN Debatt finns åtgärderna för att stärka arbetsmarknadspolitiken för att göra den och mer flexibel.

Socialdemokratin har i debattartikeln öppnat för fler arbetsmarknadsutbildningar och utbyggnad av vuxen- och yrkesutbildningen. Det som nu behövs är egentligen mer utbildning. Exempelvis om vi tar det faktum med de personer som ingår i Fas 3, har dessa personer varit inne i Arbetsförmedlingen åtgärder i snitt sju år. Lösningen här ligger att minska inlåsningseffekterna och öka flexibiliteten på arbetsmarknaden, inte mer utbildning.

Inte nog med att de har luftat sina gamla åtgärder om plusjobb. De gamla plusjobben var inte mycket bättre de heller. Även om de försöker med att förändra dem denna gång, blir resultatet inte annorlunda, människor stannar i åtgärderna snarare än att få riktiga jobb, inte skattesubventioerade AMS-jobb.

Socialdemokraterna hade chansen att presentera lösningar för att göra arbetsmarknadspolitiken mer flexibel. Att göra anställningsskyddet mer flexibelt, att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen och tillåta nya och aktörer, aktörer som nischar in sig på vissa områden att få komma in med nya idéer. Dock är det inte mer arbetsmarknadspolitik som är lösningen på att få människor in i riktiga arbeten. Här hade jag väntat mig mer.

Media: AB, SvD.