lördag, juni 04, 2011

Dags att se över hela skattesystemet

Ända sen Alliansen kom till makten 2006 har en uppgift varit självklar. Att ta Sverige från ett högskatteland till en nivå som är mer i nivå än övriga industriländer är ett uttalat mål. Känslan av att den lön man får i plånboken räcker till, att känna nytta över det arbete som människor dagligen utför har varit ett tydligt fokus. Vi börjar nu se utmaningar som samhället ställer på den framtida utvecklingen, Sverige befinner sig i en situation där de ekonomiska förutsättningarna är långt mer gynnsammare än på andra håll. De förutsättningarna måste tas tillvara på.

Det svenska skattesystemet är en vital fråga för Sveriges förmåga att bibehålla sin konkurrenskraft och skapa förutsättningar för företagande och jobbskapande. Jag behöver inte sticka under stolen med att jag ser en utveckling där skattetrycket fortsatt trycks ner till lägre nivåer, det är dock helhetsperspektivet på hela skattesystemet som behövs. Sedan jobbskatteavdragets första steg infördes har systemet gett vanliga löntagare betydligt mer i plånboken än vad tidigare avatalsrörelser har gett dem i löneökningar.

Även om man inte ska förringa jobbskatteavdragets beydelse, att människor har fått större ekonomisk frihet, att makten har förflyttats från politiker till enskilda individer, är det också de framtida utmaningarna som måste ses över. Välfärdens framtida finansiering kom på tal under Almedalsveckan 2010. Det är i mångas ögon rent orimligt att höja skatten med 13 kronor för att kunna klara välfärdens framtida finansiering, här behövs andra åtgärder.

Kjell-Olof Feldt är en av de mest nyanserade finansministrar som Sverige har haft. Han har lyft kravet på en översyn av det svenska skattesystemet. Socialdemokraterna har lyft denna fråga, min fundering är dock om det handlar om att sänka trycket eller om det bara handlar om hur manska fördela samhällets resurser. Utmaningen borde vara tvådelad, att sänka skattetrycket och dels se över hur de gemensamma resurserna kan fördelas bättre.

Där ligger förstås grunden i företagandet. Företagandet är grunden till jobbskapande, företagande är grunden till tillväxt. Alliansen har haft som mål att vilja stå på löntagarnas sida, att blidka företagarna ännu mer är deras framtida utmaning. Vad behövs för bättre företagande? Det behövs incitament för entreprenörer att våga ta risker. Det måste finnas goda förutsättningar att företagande ska bli mer lönsammare. Grunden till detta är att företagare ska kunna skapa sig en god inkomst, inte bara för tillfället utan också för att kunna stå rustad i tider då det behövs.

Just människors möjlighet att bygga eget kapitalsparande är idag allt för begränsat till de med högre inkomster. Sverige har byggts upp som en fickpengsekonomi, förr var det kapitalet som gav upphov till proletariatet, idag är det skillnad. Boken "Radhusproletärer och ombudskapitalister" beskriver hur många svenskar har liten eller ingen möjlighet att inte bara bygga ett eget kapitalsparande utan också kunna leva på det.

Som sagt, utmaningarna i att förändra det svenska skattesystemet är många. Det som lyfts fram av Fores i Dagens Nyheter är väl värt att diskutera. Det svenska skattesystemet är i behov av förändring. Att förändra skattesystemet i grunden och göra det än mer gynnsammare för jobb och företagande är vitalt för svensk ekonomis fortsatta positiva utveckling.

Media: DN, DN, SvD.