fredag, juni 03, 2011

Demokrati är aldrig till salu

Via Rix FM noterar jag en kampanj där man kan sjunga sig till en resa till Estland. Detta görs i kölvattnet av att det är i år är 20 år sen den estniska befolkningen sjung sig fria från det sovjetiska förtrycket genom den sjungande revolutionen. År av sovjetiskt förtryck hade väckt ilska hos det estniska folket, nu var det dags att välta allt över ända. Vad kunde man då göra gentemot en militärt övermäktig herre? Det esterna var genom att göra det som de var bra på, att sjunga. Demokrati vanns där genom sång och inte genom vapen. Inom den svenska vänstern är det vanligt att använda sång som medel i sina protester, man kan ju undra om de verkligen sjung tillsammans med esterna för 20 år sen. Eller inte.

Jag är en av de personer, födda på det tidiga 80-talet som har upplevt verkligheten med ett delat Europa. Under mina första sju år i livet var frihet och demokrati inte något självklart även i många länder runtom i Europa. Det var genom min och familjens resa till Berlin 1990 som jag fick uppleva kontrasterna mellan väst och öst, Berlin var sinnebilden för skillnaderna. 10 månader efter murens fall fanns det möjlighet att komma in i den del som varit avstängd och som folk hade svårt att fly ifrån.

Idag ter sig verkligheten på ett helt annat sätt. Forna öststatsländer har rest sig och genomgått sin demokratiseringsprocess. Det finns även de stora undantagen, Vitryssland är idag ett land, inte långt från den svenska gränsen där demokrati lyser med sitt undantag. Oppositionella arresteras, val riggas och de demokratiska rättigheterna kränks ständigt av de Lukasjenkotrogna styrkorna.

Hur ter sig den svenska demokratin? Den svenska demokratin rösträtten har mycket av sin grund i Karl Staaf, partiledare för Liberala Samlingspartiet och statsminister i början av 1900-talet. Idag är den svenska demokratin något som ter sig som rent självklar, ingen har behövt kämpa för sina demokratiska rättigheter. Det är den frihet som vi har kunnat åtnjuta oss under decennier. Att unga människor idag kan tänka sig sälja sin demokratiska rättighet för pengar, att ge bort sin röst i gengäld för pengar är förstås en tråkig verklighet.

23 procent av de mellan 18-29 år anser inte enligt en undersökning att demokrati är något viktigt. Det är förstås en generationsfråga, många av dessa har blivit vuxna och inte upplevt demokratins kamp och seger över kommunismen och Warzawapaktens fall i slutet av 1980-talet. Den kinesiska ekonomins utveckling ses också som en anledning hos artikelförfattarna till ungas inställning till demokrati. Trots den kinesiska ekonomiska utvecklingen ter sig verkligheten ute på den kinesiska landsbygden inte likadant som i de växande storstäderna.

Detta innebär att det finns en fortsatt uppgift att informera om de demokratiska värdena. Det finns många medel, vissa anser folkbildning, här spelar skolan en stor roll i undervisningssyfte. Dessutom har de politiska ungdomsförbunden en viktig roll i det hela. Idag begränsas dock deras demokratiska möjligheter att upplysa och påverka ungdomar. Runtom i landet utestängs politiska ungdomsförbund genom kampanjförbudet. För mitt eget ungdomsförbund MUF har detta förbud blivit vår demokratiska kamp för att kunna vara ute bland ungdomar och påverka.

Dagens ungdomar har inte växt upp och upplevt skillnaderna mellan att leva i en nära omvärld uppdelat i demokratier och diktaturer. Kommunismens hot gentemot västvärlden är idag bortblåst. Dock är det ett faktum, kampen för frihet och demokrati tar aldrig semester. När vi vanliga svenskar, vuxna som tar jobbsemester eller ungdomar som går på sommarlov, fortsätter den demokratiska kampen runtom i världen. Som på Kuba, i Vitryssland, i Syrien, Libyen och Jemen, i Zimbabwe som i Venezuela där de demokratiska rättigheterna begränsas. Svenska ungdomar ska veta att demokrati är något självklart att kämpa för, demokrati är aldrig till salu.