tisdag, juni 14, 2011

Expressens dåliga tajming, tunnelbanan ska byggas ut

På ett ganska taffligt sätt avslutar Expressen sin osignerade ledare med bland annat
-"Denne man, som av en händelse är ordförande i Spårvagns­städerna, en organisation för spårvägslobbyn (!), har inte mycket till övers för tunnelbanan.".
Texten är förstås en pik gentemot trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm som under den senaste tiden blivit något av medvetet missuppfattad kring frågan om den framtida utbyggnaden av Storstockholms lokaltrafik. Utifrån Stockholmsöverenskommelsen som ligger till grund för de framtida satsningarna, ses tunnelbanan inte som ett färdigbyggt moment. Expressens floskler får ses som ganska dåligt tajmade, inte minst med att Wennerholm och hans alliansvänner nu gör ett välkommet drag att vilja tidigarelägga vissa satsningar.

Vissa kan fråga sig om detta beror på den allmänna opinionen. Faktum är att Stockholm för tillfället genomgår många omfattande arbeten med att förbättra förutsättningarna för Stockholms kollektivtrafikresenärer. Citybanan byggs, Tvärbanan får sina första förlängningar, det befintliga tunnelbanenätet får sin nödvändiga upprustning. Detta är både satsningar för att ta igen år av eftersatt underhåll, men också möta upp den allt ökande skaran av kollektivtrafikresenärer.

Några av de satsningar som enligt utspelet som lyfts fram är förlängd tunnelbana till Nacka och Barkarby, pendeltåg till Täby och Spårväg Syd. Det stora problemet idag är bristen på tvärlösningar, många resor som görs idag är onödiga resor då folk tvingas ta omvägar för att komma till sin destination. Istället för att först åka in till stan och sen ut till sin destination, behövs det fler tvärlösningar mellan viktiga punkter. Spårväg Syd är en sådan lösning.

Att fokus nu flyttas är förstås välkommet. Det är välkommet att man ser till de stora behov som finns och väljer att tidigarelägga vissa satsningar, inte för att man inte hade tänkt satsa på dem, men att man nu väljer att prioritera dem högre.
Media: DN, DN.