lördag, juni 18, 2011

Fridolins fajt med verkligheten.

Återigen fajtas Gustaf Fridolin med verkligheten. Det finns många punkter där Miljöpartiet och Alliansen skulle komma till bra överenskommelser. Dock är det välkommet om Gustaf kunde lyfta blicken och se vad som verkligen händer. En av de mest återupprepade fraserna är "Sverige har helt enkelt inte råd att spara på skolan". Ser man till grafen nedantill ger den en annan bild.

Sedan vill Gustaf Fridolin höja lärarlönerna. Det är bra, lärarna gör ett av de viktigaste, kanske viktigaste jobbet av alla. De förtjänar belöning för sitt arbete. Då kan man inte bara som Fridolin vill, höja lärarlönerna utan också göra det. Som i Sollentuna. Eftersom skolorna är ett ett kommunalt ansvar kan man som kommun gå före, det har Sollentuna uppenbarligen gjort och ger de kommunala gymnasielärarna 4 procent i ökning istället för den förväntade revideringen på 1,5 procent. Det är bra att det finns en vilja, det är ännu bättre att också göra det.

Bloggar: Christer, Jerker.
Media: AB, DN, SvD.