söndag, juni 05, 2011

Gripen kvar i Libyen, vilken ståndpunkt kommer härnäst?

Enligt uppgifter öppnar nu Socialdemokraterna för att förlänga den svenska Gripeninsatsen i Libyen. Visserligen har jag inget emot att Socialdemokraterna vill bidra i insatsen. Svenska utländska insatser är viktiga att det behövs breda överenskommelser mellan de politiska blocken. Men det som dock är lite bekymrande är Socialdemokraternas förhållning i frågan den senaste månaden.

Det som ligger bakom är att detta utspel görs av ett parti som först ville sända ner Gripen, sen begränsa deras uppdrag, sedan dra tillbaka dem samt avsluta hela Libyeninsatsen, som senare öppnade för andra insatser utan Gripen och som nu öppnar för att ha Gripen kvar. Problemet är som sagt inte Socialdemokraterna har en åsikt, problemet är hur länge de kommer stå vid den utan att byta fot.

Trots Socialdemokraternas hållning i frågan kommer säkerligen den svenska insatsen att förlängas. Det är välkommet att insatsen följer de önskemål som ställs på Sverige. Där kan vi delta på olika sätt, det missunnar jag inte någon som tycker det. Frågan är vilken ståndpunkt som kommer härnäst?