lördag, juni 25, 2011

In the name of love

Det är nu fritt fram för homosexuella att ingå äktenskap i ytterligare en amerikansk delstat. Att New York var nästa stat på tur kan ses som symboliskt. Den amerikanska gayrörelsens kamp haar sin utgångspunkt i Greenwich Village i New York. Delstatssenaten i New Yorks beslut att tillåta homosexuella att gifta sig är ett välkommet beslut. Kärleken får aldrig ha några begränsningar, varje människa har rätt att få leva med vem de vill. Att som stat begränsa människors rätt till att älska den man vill är enorm inskränkning av den individuella friheten. Amerikanarna vet om de, de bygger hela sin självständighet på just denna grund, den individuella friheten.

Till skillnad från de inskränkningar och de förföljelser som har skett mot homosexuella på andra ställen, som i Ryssland till exempel, där människors rätt att visa sin kärlek öppet kraftigt har inskränkts, finns nu ytterligare en plats där den gränslösa kärleken har skördat ytterligare en seger.
Bloggar: Peter, USA-bloggen.