söndag, juni 05, 2011

Möjligheten för fler att kunna spara

Människors möjlighet att bygga ett eget kapitalsparande är något som fortfarande är för begränsat till de med högre inkomster. Det var något som jag var inne på igår och därför känner jag förstps att det är intressant att Centerpartiet nu vill föreslå ett kapitalavdrag5 000 kronor. Det finns även ett förslag från moderaterna Johnny Munkhammar och Henrik Von Sydow är inne på samma spår i och med en gemensam motion till Moderaternas partistämma i höst.

Just människors sparande är en förutsättning att kunna bygga sig en ekonomisk buffert att ha tillhanda när det som mest behövs. Detta handlar inte bara om att ha råd till den där sommarsemestern, utan också kunna stå pall vid oförutsedda kostnader som annars riskerar gröpa hål i den personliga ekonomin. I sig är sparandet inget bekymmer, det är dock möjligheten för fler att kunna spara som är den stora utmaningen.

Möjligheterna för ekonomiskt sparande är en viktig fråga, det är glädjande att just denna fråga kommer upp på tapeten. I och med Centerns och Munkhammar/Von Sydows förslag finns det möjlighet för att frågan att få än mer kraft. Människors möjlighet att kunna spara ihop till en ekonomisk buffert är en möjlighet som måste tas tillvara på. Det är frågan hur de vänstertyckare som anmärker på att det inte kommer hjälpa, vad deras förslag är för att bygga en bättre ekonomiska förutsättningar även för dem med lägre- och medelinkomster.