söndag, juni 19, 2011

När väljarna ropar efter besked

Gråmulen söndag, och till och med regndropparna smattrar mot fönsterbläcket. Det är en grå dag och grå är politiken. Svensk politik befinner sig mer eller mindre i en fas där ett Svarte Petterspel är det som belyses mer än de konkreta politiska förslagen. Jag har deltagit i det spelet men har börjat inse onödigheten i det hela. Rent krasst leder det inte någonstans än att hitta det tillfälle att peka finger mot den samlade oppositionen när de gemensamt fäller regeringen i ännu en votering i riksdagen.

Vad är det som behövs? Berättelser, tal om visioner om hur en moderat och borgerlig politik är den bästa medicinen för Sverige. Borgerligheten har haft tillfälligheten att regera när konjunkturen inte är den mest gynnsamma. 1976 och 1991 berodde det på år av oansvarig ekonomisk politik, den senaste bröt mönstret i hur en regering som under år av högkonjunktur inte förtjänade väljarnas fortsatta förtroende. Nu finns den tillfällighet för borgerligheten att ta vara på de fördelar som har skapats av tryggt förvaltande av de gemensamma resurserna.

Fredrik Reinfeldt trivdes verkligen i rollen när han berättade på Sverigemötet om alla de möten han hade gjort runtom i Sverige. Om människor som inget annat ville än att göra ett bra jobb, om möjligheten att få se resursena komma dem till dels och inte till någon annanstans. Om Reinfeldt gillar att berätta historier om hur hans möten ter sig är det förstås förvånande varför han inte berättar dessa historier ännu mer. Tal om finanspolitiska ramverk är sexigt för vissa, men kanske inte för alla, särskilt väljare. Historien om hur sjuksköterskor uttrycker sin vilja om att göra ett bra jobb är något som är enkelt att förstå.

Väljare ropar efter konkreta besked, opinionssvängningar tyder oftast att folk bygger upp förväntningar kring att något nytt ska komma från den som gynnas. Det kan säkert man tyda i förväntningarna på Håkan Juholt. Trots att de 100 dagarna sen kongressen snart är till ända finns fortfarande de stora frågetecknen kvar. Vad vill Juholt/Jämtin leverera i konkreta besked? De vinningar som har gjorts i riksdagen har inget med att göra med att det finns alternativ. Enkelt förklarat har de hittat ett sätt att sätta käppar i hjulet för regeringens reformarbete.

I sommarens hetta kommer vissa inte att vila trots att det politiska intresset har gått in på lågvarv i semestertider. Medvetenheten om att hösten kan bli en de mest kaotiska och högintressanta är det som gör att arbetet inte ännu kan avta. Det ropas på besked från båda läger. Vissa har högre förhoppningar på sig än andra för tillfället. Vi vet hur det gick senast när beskeden kom. Det gemensamma rödgröna budgetutspelet i början av maj förra året stack hål i ballongen den gången. Vad som nu kommer återstår att se.