torsdag, juni 16, 2011

Nog om finanspolitiska ramverk, debatten bör gå vidare

För en vanlig dödlig person känns inte ord som finanspolitiskt ramverk som det där jättesexiga. Det är inte på det sättet som Alliansen och Moderaterna kommer att skörda nya segrar. Dock är den ekonomiska politiken Alliansens trumfkort. Det är dags att med den trumfen på hand se framåt mot var man kan skörda nya framgångar.

Faktum är ju den att Juholt har valt en inriktning att spela på sina många möten runtom i landet. Den oro som han känner var något som rymdes i hans tämligen kvicka anförande. I det läget finns det ingen anledning för Reinfeldt att inte göra det. Pratet om de möten som Reinfeldt gjort runtom i Sverige och som han berättade om i sitt anförande på Sverigemötet berättar en annan bild än den som Juholt vill förmedla. Båda ser i månt och mycket det de vill se.

Juholts tal om att visioner och ha högre ambitioner än så är det som han vill och kommer få förhålla sig till. Så länge de inte har de konkreta förslagen, så länge som Juholts retorik andas nya miljardlöften så fort han öppnar munnen, är det just talet om de höga ambitionerna som är Juholts livsluft. Vem kan egentligen klandra honom för detta? Det är bara att det att Juholts ambitioner snart behöver kokas ihop till konkreta besked, de stora penseldragen ska leda fram till de breda förslagen om det alternativ som socialdemokratin förmedlar.

Reinfeldt kan tala om hur det svenska finanspolitiska ramverket har gjort väl för svensk ekonomi. Det är det verktyg som han använder för att fortsatt övertyga om det ansvarstagandet som han sätter i främsta rummet. Med det som grund kommer även ett avstamp. Den borgerliga idéutvecklingen fortsätter alltjämt, ingenting är egentligen klart och ingen känner att arbetet är fullgjort. Vi kan vara nöjda med det som har åstadkommits men det är inte tillräckligt.

Fortfarande finns frågorna och förväntningarna därute. Människors förväntan att inte bara göra sitt jobb utan också ha känslan att man gör ett bra jobb och att man kan påverka, människors möjlighet att få makten över sina egna liv och göra de val som är bäst för dem. Det finns de som vill framställa Alliansen som nöjda och belåtna. Men Alliansen kom inte till för att förvalta något, det var att utveckla borgerligheten. Den utvecklingen bör och kommer fortsätta och det tänker jag hålla dem ansvariga för.

Dagens ledare: AB, DN.
Bloggar: Sebastians borgerliga konspirationesteorier, Johan som jag tog mig friheten att låna länkar av.
Media: SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, DN1, DN2, DN3, AB1, AB2, Expr1, Expr2, Expr3, SR 1, 2, 3, 4, 5, DN 1, 2, 3, 4, GP, Ab 1, 2, 3, 4, SVT 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sydsv, LO-tidningen 1, 2, 3, Nyheterna 1, 2, 3, 4, 5, Expr 1, 2, 3, 4.