fredag, juni 17, 2011

Om något är igenomhastat, varför hasta igenom något själv?


Den konkreta politik som bör komma från socialdemokratin kan rimligtvis inte handla om att främst sätta prestigen med att vilja fälla regeringen i första rummet. Självklart måste konkreta alternativ till den politik som regering genomdriver komma fram. Det är där trovärdigheten måste vinnas hos väljare. Dagens förhandlingar i sjukförsäkringsutskottet handlar om ytterligare ett utskottsinitiativ från oppositionen gällande att luckra upp regler i sjukförsäkringsreformen. Just utskottsinitiativ är ett instrument som har blivit ett väl använt verktyg hos oppositionen.

Dock börjar man undra om ivrigheten i att använda just dessa initiativ är det som lockar främst, att sätta prestigen att försöka fälla regeringen främst istället för att presentera det konkreta alternativet till en av de mest nödvändiga reformerna som regeringen drev igenom förra mandatperioden. Den förre S-ministern Anna Hedborgs utredning låg till grund för regeringens sjukförsäkringsreform, detta är en reform som hela tiden måste anpassas för att möta de förväntningar som man har på den.

Oppositionen har vetat om bristen i det system som fanns innan och har haft all möjlighet att presentera ett övergripande konkret alternativ. Detta är något som kunde ha arbetats fram. Dock tycks den pågående processen snarare handla om att försöka hitta tillfällen att försöka luckra reglerna i den nuvarande reformen, det alternativ som snarare ses som alternativet blir är en återgång till de gamla reglerna som ledde till enormt höga sjuktal och ett förpassande av i många fall friska människor i förtidspension.

Utmaningen är dock att hitta vägar att hjälpa människor tillbaka. Faktum är att runt 150 000 människor har fått hjälp att komma tillbaka. Det finns tre principer som bör gälla, den som är sjuk ska vara sjuk, den som inte kan arbeta ska kunna bli sjukpensionär och den som har arbetsförmåga ska kunna få återgå i arbete. Utifrån dessa punkter bör arbetet rikta in sig på att uppdatera sjukförsäkringsreformen för att möta upp dessa tre krav bättre. Om nu oppositionen kan skriva under dessa tre grundkrav är det välkommet.

Då kan man undra vad som är viktigast, att sätta prestigen i att fälla regeringen eller att återkomma med ett fullvärdigt alternativ till den sjukförsäkringsreform. Det är deras utmaning om de nu inte väjer prestigen framför konkret politik. Annars kan de försöka jobba med jobba med att göra den befintliga reformen bättre, utifrån de tre grundkrav som borde ses som tämligen rimliga.

Media: AB, DN, DN, SvD, SvD, SvD.