onsdag, juni 22, 2011

Om något är igenomhastat, varför hasta igenom något själv? Del två

Gårdagens philibusterdebatt fick till stånd en återremiss till socialförsäkringsutskottet. Oppositionens kritik har kretsat kring hur Alliansen drev igenom förändringarna i sjukförsäkringen på kort tid utan att berörda remissinstanser fick tid till förfogande för att ge sina kommentarer. Nu har oppositionen gjort precis likadant, man har drivit igenom ett utskottsinitiativ själva utan att ge berörda remissinstanser tid att ge en rimlig bedömning.

Det var klart att hade man viljat driva igenom förändringar hade man levt vid sina principer och inte hastat igenom detta beslut. Faktum var att ett enigt Finansutskott med socialdemokrater i spestsen kritiserade sina partikamrater kring de förändringar som har föreslagits. Uppenbarligen kommunicerar inte man med varandra mellan utskottsgrupperna.

Till följd av gårdagens debatt fick Moderaterna till en återremiss och förslaget från oppositionen kan nu inte klubbas igenom i veckan utan längre fram i sommar. Det blir således för riksdagens ledamöter att infinna sig i kammaren längre fram. Tills dess hoppas jag att även oppositionen har insett det de kritiserade Alliansen för, att driva igenom förslag utan att ge remissinstanser tid att ge sin bedömning, utan sätta prestigen att få igenom sina förslag främst. Arbetet med att göra sjukförsäkringen bättre har inte avstannat för någon part.