torsdag, juni 02, 2011

S-bloggar anser att vi inte bryr oss - Var är deras förslag?

Genom förmiddagens gemensamma postning med mina bloggvänner, har det under dagen rörts upp en hel del reaktioner hos våra kära bloggvänner inom socialdemokratin. För att göra saker klart, vår postning var en gemensam sak, men inte förmedlat av någon annan. Vi författade den gemensamt, därav samma text på allas bloggar. Inlägget var inte producerat av vare sig Schlingmann eller någon av de andra pr-människorna inom vårt parti, vi är mer självständiga än det utan att behöva göra sig beroende av någon nätrotsöverstes kommando eller att saxa varandras texter vid behov.

När det kommer till kärnan i debatten, bryr vi oss moderater verkligen oss inget om arbetsmiljö? Genom att syna s-bloggarnas argumentation kan man skönja genomgående argument: Det ena är om nedskärningen i anslag, det andra handlar om nedläggningen av en myndighet (I det här fallet Arbetsmiljöinstitutet). Varför låter detta bekant? Jo, detta är just det här som socialdemokratin har hängt upp sig på ända sen 2007 då moderatregeringen genomförde förändringarna. Dessutom tas det upp det faktum att antalet arbetsplatsolyckor har ökat under det senaste året.

Om man ska göra det klart kan man fråga sig följande, något som våra kära bloggvänner i socialdemokratin kan fundera på:
  • Hur kommer det sig att ett anslag till Arbetsmiljöverket som 2007 uppgick till 639 miljoner innebär att moderatregeringen inte satsar på arbetsmiljö?
  • Hur skulle en nedläggning av Arbetsmiljöinstitutet vara något negativt för arbetslivsforskningen då ca 4/5 av forskningen bedrevs utanför Arbetsmiljöinstitutet då myndigheten lades ner 2007?
  • Vad anser de om att den ökade sysselsättningen under den senaste tiden har varit en anledning till ökat antal arbetsolyckor, men att det enligt Arbetsmiljöverket är ett tillfälligt trendbrott samt att antalet olyckor också har minskat under moderatregeringens tid och är lägre än under socialdemokratiskt regeringsinnehav? Som exempel, 2010 var antalet olyckor färre än 2008, antalet dödsfall på arbetsplatser ökade markant under 2003-2006, dvs under socialdemokratiskt regeringsinnehav.
  • Varför nämns ingenting om Prevent, ett samarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och PTK, ett ideellt samarbete som är till för "att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet"?
Socialdemokratin har låtit densamma sedan de förlorade makten 2006. Jag misstänker dem inte för att inte bry sig om arbetsmiljö, tvärtom. Men jag undrar ifall de vågar att tänka lite bredare än utanför Arbetsmiljöinstitutets och Arbetsmiljöverkets ramar. Är myndigheter fortfarande lösningen på arbetsmiljöproblemen på den svenska arbetsmarknaden, blir jag besviken på dem. Det är ju inte särskilt mycket till nystart, snarare en socialdemokrati på tomgång.

Bloggar: Fredrik.
Media: AB.