torsdag, juni 23, 2011

SAAB-krisen löses inte av socialdemokratiskt floskel

Jag vet att jag inte kunde undvika, men jag blir hela tiden förbryllad över hur socialdemokrater ur alla led återigen springer ut till SAAB:s försvar och pekar finger mot vad de anser vara en ansvarslös regering. Det är förstås tråkigt att vissa inte inser det faktum att SAAB är ett företag som under många år lidit med förlustsiffror. De senaste årens ökande konkurrens och den finansiella krisen har slagit hårt mot ett företag som trots allt är en liten aktör på en global och starkt konkurrensutsatt marknad.

Jag har under dagen noterat det som har gått att notera när det förra gången blåste snålt kring SAAB, det har ju gjort det några gånger nu. Vad som tydligen efterlyses av regeringen är konstruktiva åtgärder för att rädda SAAB. Vad vissa borde inse är att om ett företag inte klarar av att visa positiva siffror, utan hela tiden måste te sig till pappa staten eller andra generösa investerare, då lever företaget på lånad tid.

Jag är förstås av den övertygelsen att regeringen har gjort det ända rätta och låtit SAAB fått ta ansvar för sin egen kris. När det har ropats på miljardstöd till SAAB, har man från regeringens sida hållit hårt i skattebetalarnas pengar. Det är lovande att man har insett vikten av att inte äventyra skattebetalarnas pengar för att upprätthålla företag som inte tycks klara av den globala konkurrensen. Tal om konstruktiva åtgärder håller inte för ett företag som inte klarar av att överleva den hårda konkurrensen.

Det enda rätta i det här läget kan tyckas vara väldigt hårt, men utsikterna för att konkursutsätta SAAB ter sig mer troligt för varje dag som går. I det läget räddas arbetarna i och med den statliga inkomstgarantin. I det här fallet har IF Metall tagit ett stort ansvar för att trygga sina medlemmars ekonomiska situation, det ska de ha heder för. Men detta åtagande kan inte vara något långsiktigt.

Därför riktar jag mig till alla de som tycker att det är regeringens ansvar att återigen rädda SAAB. Om ett företag inte klarar av att betala ut löner till sina anställda borde det vara många som har insett att SAAB:s chanser att överleva är små. Ska skattebetalarna då gå in och hålla det sjunkande skeppet uppe? Ska staten gå in och köpa SAAB som det har ropats om förra gången när konkurshotet var nära? Varför kan ni inte bara inse att flosklet om att rädda SAAB inte kommer att fungera. SAAB är en aktör på en global konkurrensutsatt marknad. Klarar man inte av de kraven har man inget att göra. Det är vanlig simpel marknadsekonomi. Till alla som tycker att regeringen har varit tafatt kring hanteringen av SAAB, kan jag bara dela med mig denna godbit.

Jag vill även påminna om Fredrik Segerfeldts debattartikel på Newsmill. I ett av världens rikaste länder är det självklart förvånande att så många människor inte kan klara av en utebliven månadslön.

Media: E24, SvD, GP, Exp, Exp2, AB, DN, GT, SvD, Ab 1, 2, 3, 4, 5, Expr 1, 2, 3, HD, Sydöstran 1, 2, BLT 1, 2, GP 1, 2, 3, 4, DN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , SvD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, SVT 1, 2, SR 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nyheterna 1, 2,3 Tack Högberg för länklistan. :)

Bloggar: Bengtsson, Holmqvist, Radikalen, Tokmoderaten, Zac.