tisdag, juni 28, 2011

Ship to Gaza är fortfarande ett plakatpolitiskt floskel

Operationen med att få iväg den så kallade Freedom Flottilla fortsätter alltjämt. Senast grusades maskineriet av att propelleraxeln på ett av skeppen saboterades. Den färd som planerades gå av stapeln under midsommaren beräknas nu lätta ankar först till helgen. Det bästa vore dock om färden nu inte blev av. Det är dock ett önskedrömmande från min sida. Problemet är de ansvarigas tro att detta ska lätta upp blockaden gentemot Gaza och i fortsättningen underlätta för en varaktig fred.

Denna signal kan man tyda i den debattartikel som en rad svenska kändisar har skrivet. Jag fastnade för den först nu, men inser hur lätt det är att bli lurad av en operation som mer är av ett massmedialt pr-jippo än en aktion för långvarig fred stabilitet i Mellanöstern. Det som skrivs är "Vad blockaden mest av allt står i vägen för är en bärkraftig och rättvis fred. Respekt för mänskliga och medborgerliga rättigheter är en förutsättning för att uppnå fred och försoning". Nu är ju inte detta som Ship to Gaza handlar om. Ifall rörelsen nu tycktes bry sig om konflikten i Mellanöstern hade de fokuserat på andra mer konstruktiva lösningar än denna plakatpolitiska manöver.

Snart seglar de dock ut på Medelhavet mot det blockerade Gaza. Detta är inget annat än en aktion som mer kommer att elda på den konflikt som råder. Israel kommer inte att vika på sig när det kommer till sin inställning till agerandet gentemot Gaza. Att på det sättet provocera en part i konflikten blir inte bättre för den situation som råder. De ansvarig för detta jippo tycks mer fokusera på sin egen bedrift, att tillfälligt försöka bryta den blockad som råder. När de sedan seglar hem lämnas de boende i Gaza i sticket återigen. Detta sker bara för en övertygelse om att plaktpolitik är bättre än att inse att provocera en part i konflikten bara kommer elda på den ytterligare. Detta är något som jag kommer att återkomma till igen.

Bloggar: Fredrik, Hobbyfilosofen, Niklas, Pophöger, Robsten.
Media: SvD, SvT, SvT.